Сьогодні Середа, 23 Січня 2019 року

Іноземних мов
природничих факультетів
ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ
Опубліковано: 13 Кві 2015 / 1469 переглядів

 

Бігіч Оксана Борисівна – д.пед.н.,  професор кафедри методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій Київського національного лінгвістичного університету (bigich_oksana@mail.ru)

 

Білоцерковець Ганна Володимирівна – викладач кафедри іноземних мов природничих факультетів Одеського національного університету імені І.І.Мечникова (ujin@mail.ru)

 

Бичок Алла Володимирівна – к.пед.н., доцент кафедри німецької мови Тернопільського національного економічного університету (mperpeta@ukr.net)

 

Бортник Світлана Борисівна – викладач кафедри іноземних мов природничих факультетів ЧНУ імені Ю. Федьковича (svitlanabortnyk@gmail.com)

 

Віт Надія Петрівна – к.філол.н., доцент кафедри іноземних мов гуманітарних факультетів Одеського національного університету імені І.І.Мечникова  (vit.nadya@mail.ru)

 

Гарчева Ірина Олександрівна – к.філол.н., доцент кафедри іноземних мов природничих факультетів Одеського національного університету імені І.І.Мечникова (krasota-smart@mail.ru)

Григораш Вікторія Сергіївна – к.ф.н., ст. викл. кафедри іноземних мов природничих факультетів Одеського національного університету імені І.І.Мечникова (bambino-2006@mail.ru)

Грицина Юлія Михайлівна – магістр кафедри практики іноземної мови та методики викладання кафедри  Хмельницького національного університету (julia-gritsyna@ukr.net)

Діденко Наталя Миколаївна – к.філол.н. доцент кафедри іноземних мов природничих факультетів Одеського національного університету імені І.І.Мечникова (postmir@mail.ru)

 

Жиденко  Тамара Федорівна – старший викладач кафедри іноземних мов національного університету захисту України  імені І.Черняховського (tzhydenko@gmail.com)

 

Заболотникова Валентина Василівна – викладач кафедри іноземних мов ДВНЗ національного гірничого університету
(zabolotnikov@i.ua)

Зіноватна Світлана Леонідівна – доцент кафедри системного програмного забезпечення інституту компьютерных систем  Одеського національного політехнічного університету (svzino@rambler.ru)

 

Кононенко Анатолій Олександрович – к.психол.н., доцент кафедри іноземних мов природничих факультетів Одеського національного університету імені І.І.Мечникова (anatol_kononenko@mail.ru)

 

Король Світлана Володимирівна – к.пед.н., доцент кафедри практики іноземної мови та методики викладання Хмельницького національного університету (svit_korol@ukr.net)

 

Котлярова Луиза Болеславівна – к.пед.н., доцент кафедри іноземних мов природничих факультетів Одеського національного університету імені І.І.Мечникова (luiza_1959@ymail.com)

 

Лисак Галина Олександрівна – к.пед.н., доцент кафедри практики іноземної мови та методики викладання, Хмельницький національний університет (lysak_halyna@ukr.net)

 

Лисенко Гелена Людвігівна – к.філол.н., доцент національного технічного університету «КПІ»  (zinaida0402@ukr.net)

 

Любимова Ніна Леонідівна – викладач кафедри іноземних мов природничих факультетів, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова (leonidaja@rambler.ru)

 

Мартинюк Олена Володимирівна – к.пед.н., доцент кафедри практики іноземної мови та методики викладання Хмельницького національного університету (helena.martynyuk@gmail.com)

 

Марчук Ірина Петрівна – к.ф.н., доцент кафедри іноземних мов гуманітарних факультетів Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (marchuk70@mail.ru)

 

Миронова Ірина Миколаївна – старший викладач Національної академії Служби безпеки України (irina28mironova@ukr.net)

 

Мікава Нана Михайлівна – старший викладач Одеського національного університету імені І.І.Мечникова (mikava-nani@mail.ru)

Нестерова Ольга Юріївна – к.пед.н., доцент кафедри перекладу Державного вищого навчального закладу „Національний гірничий університет” (olnesterova1@rambler.ru)

 

Нечай Наталія Михайлівна – старший викладач кафедри Дніпропетровського ДВНЗ закладу „Національний гірничий університет” (nata.nechai@gmail.com)

 

Орловська Ольга Володимирівна – к.пед.н., доцент кафедри практики іноземної мови та методики викладання Хмельницького національного університету (Orlovsky5@mail.ru)

 

Петров Ігор Леонідович – старший викладач кафедри української та іноземних мов ОРІДУ НАДУ, (ipetroff@mail.ru)

 

Пуленко Ірина Анатоліївна – к.філол.н., доцент кафедри української та іноземних мов ОРІДУ НАДУ (pulenkoirina@mail.ru)

 

Румянцева Олена Анатоліївна – к.філол.н., доцент кафедри іноземних мов природничих факультетів Одеського національного університету імені І.І.Мечникова (alenarumyantseva@mail.ru)

 

Сазикіна Тетяна Павлівна – к.філол.н., доцент кафедри української та іноземних мов ОРІДУ НАДУ(tatianasaz@mail.ru)

 

Cидорук Ольга Юріївна – викладач кафедри іноземних мов природничих факультетів Одеського національного університету імені І.І.Мечникова (olgasu@ukr.net)

Слюсаренко Оксана Василівна — викладач кафедри німецької філології Маріупольського  державного університету (oxana.petrenko@outlook.de)

Ткаченко Ганна Володимирівна – к.ф.н., доцент кафедри іноземних мов природничих факультетів Одеського національного університету імені І.І.Мечникова (tkachenko_anna_0@mail.ru)

Туришева Оксана Олегівна – к.філол.н., доцент кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови, Національний технічний університет України «КПІ» (t.o.o@mail.ru)

 

Хазова Оксана Валеріївна  викладач ДВНЗ національного гірничого університету (okshazova@mail.ru)

Чепурна Зінаїда Володимирівна – старший викладач національного технічного університету «КПІ»  (zinaida0402@ukr.net)

 

Швець Олена Дмитрівна – к.ф.н., доцент кафедри іноземних мов, НГУ ДВНЗ національного гірничого університету (shvetsolena@mail.ru)

 

Шишкіна Карина Ігорівна – аспірант.  Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди (igorevnakarinashishkina@gmail.com)

Ягремцева Анастасiя Олегiвна – викладач кафедри іноземних мов природничих факультетів, Одеського національного університету імені І.І.Мечникова (anastasija_jagremtseva@yahoo.com