дослідження

Сьогодні Середа, 18 Вересня 2019 року

Іноземних мов
природничих факультетів

НАШІ ЗАСЛУЖЕНІ, ЛЮБІ І ЗАВЖДИ ЮНІ ПЕНСІОНЕРИ

Опубликовано: 18 Лис 2015 / Нет комментариев / 490 переглядів

1. Русакова Любов Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент.

Стаж роботи в ОНУ імені І.І. Мечникова – 34 роки. Працювала на кафедрі з 1981 по 2015.

Викладала дисципліни: Англійська мова за професійним спрямуванням (напрям: фізика). Тема дисертаційного дослідження: «Пути повышения эффективности контроля учебно-познавательной деятельности студентов». Спеціальність: 13.02.01 – теорія та історія педагогіки. Захист відбувся в 1989 році.

Наукові інтереси: охоплюють дослідження педагогіки та методики викладання і контролю у вищій школі.

2. Халілова-Костюк Наталя Олегівна, кандидат педагогічних наук, доцент.

Стаж роботи в ОНУ імені І.І. Мечникова – 41 рік. Працювала в ОНУ з 1974 року, на кафедрі з  1976.

Викладала дисципліни: англійська мова за професійним спрямуванням «Хімія». Тема дисертаційного дослідження: «Організація вільного часу навчающихся (на матеріалі європейських країн)». Спеціальність: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки. Науково-методична робота: Заступник завідуючого кафедри по науково-методичній роботі і член науково-методичної комісії факультету РГФ по 2015 рік. Голова предметної комісії з англійської мови по прийому вступних іспитів в аспірантуру при фізико-хімічному інституті імені О.В.Богатського.

Наукові інтереси: охоплюють дослідження в галузі методики викладання іноземної мови наукового спрямування, проблеми оволодіння навичками технічного перекладу, англомовна термінологія за фахом «хімія».

3. Шип Ірина Василівна, старший викладач.

Стаж роботи в ОНУ імені І.І. Мечникова – 35 років. Працювала на кафедрі з 1980 по 2015.

Викладала дисципліни: англійська мова за професійним спрямуванням (напрями: хімія, фізика, фармакологія).

Наукові інтереси: охоплюють дослідження методики викладання іноземної мови на неспеціальному факультеті, труднощі перекладу термінологічної лексики за фахом «фізика», «хімія», «фармакологія», реферативні переклади науково – технічних текстів.

18.11.15

ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Опубликовано: 13 Кві 2015 / Нет комментариев / 832 переглядів

Всеукраїнська  науково-практична інтернет-конференція 17 квітня 2015

присвячена 150-річчу ОНУ ім. І.І.Мечникова та 55-річчу факультету романо-германської філологіі

«Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних

 моделей викладання іноземної мови за фахом»

Лисак Галина

канд. пед. наук, доцент

Хмельницький національний університет  

Тенденції переходу до інформаційного суспільства і необхідність підготовки конкурентоспроможних фахівців на світовому ринку праці, з одного боку, та виникнення небезпеки втрати кваліфікованих кадрів з іншого, ставить питання якості освіти особливо гостро у наш час. Перед викладачами ВНЗ постає проблема активізації навчально-пізнавальної діяльності студента. Методи активізації навчальної діяльності дають можливість істотно підвищити ефективність навчання, що у свою чергу сприяє кращому засвоєнню знань студентами.

13.04.15