міжкультурна комунікація | Кафедра іноземних мов природничих факультетів одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Сьогодні Понеділок, 20 Січня 2020 року

Іноземних мов
природничих факультетів

СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИЙ КОМПОНЕНТ НАВЧАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Опубликовано: 17 Кві 2015 / Нет комментариев / 1456 переглядів

Всеукраїнська  науково-практична інтернет-конференція 17 квітня 2015

присвячена 150-річчу ОНУ ім. І.І.Мечникова та 55-річчу факультету романо-германської філологіі

  «Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних

 моделей викладання іноземної мови за фахом»

Михальчевська Анастасія, Король Світлана

Хмельницькій національний університет

Міжкультурна комунікація як особливий вид комунікації припускає спілкування між носіями різних мов і культур. При вступі у комунікацію носіїв різних культур є цілком вірогідною поява певних проблем, що від початку пов’язані з причетністю до різних культур. Проблемами такого роду можуть бути: труднощі в порозумінні між співрозмовниками; нерозуміння ідіом, крилатих виразів, які не мають відповідників в інших мовах, переклад та тлумачення яких вимагає широкої лінгвістичної ерудиції, глибоких лінгвокраїнознавчих знань та широкої обізнаності в різних соціально-культурних сферах; виникнення окремих упереджень.

17.04.15

СПІЛКУВАННЯ ЯК ДІАЛОГ – ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Опубликовано: 13 Кві 2015 / Нет комментариев / 1627 переглядів

Всеукраїнська  науково– практична інтернет-конференція

17 квітня 2015 присвячена 150-річчу ОНУ ім. І.І.Мечникова та 55-річчу факультету романо-германської філологіі

«Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних

 моделей викладання іноземної мови за фахом» 

Бичок Алла

Тернопільський національний економічний університет

Важливого значення в освітньому просторі при вивченні іноземної мови надається розумінню спілкування як діалогу, його незаперечної цінності для особистісного буття, досягнення життєвого змісту. Дослідники стверджують «діалогічну» природу людини, розвиток якої можливий лише у спілкуванні при взаємодії людини з людиною.

13.04.15

РОЗВИТОК НАВИЧОК ЕТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЯК АСПЕКТ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ПЕРЕКЛАДАЧІВ

Опубликовано: 18 Лют 2015 / коментарі 2 / 826 переглядів

«Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних

 моделей викладання іноземної мови за фахом»

Нестерова Ольга

Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет”

 Процеси глобалізації у світі зумовлюють посилення міжкультурної комунікації, що, у свою чергу, вимагає належної організації, яка б забезпечувала максимальну ефективність цих процесів. У цьому контексті актуалізується роль кваліфікованого фахівця з перекладу, здатного бути посередником між кількома культурами. Виконання перекладу вимагає високого рівня вмінь і навичок роботи з інформацією. Незважаючи на розмаїття та доступність джерел інформації, технічних засобів її оброблення, існують перешкоди суб’єктивного характеру, які роблять роботу з інформацією та процес перекладу малоефективним.

18.02.15