Навчальний процес | Кафедра іноземних мов природничих факультетів одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Сьогодні П'ятница, 7 Серпня 2020 року

Іноземних мов
природничих факультетів

ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Опубликовано: 13 Кві 2015 / Нет комментариев / 951 переглядів

Всеукраїнська  науково-практична інтернет-конференція 17 квітня 2015

присвячена 150-річчу ОНУ ім. І.І.Мечникова та 55-річчу факультету романо-германської філологіі

«Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних

 моделей викладання іноземної мови за фахом»

Лисак Галина

канд. пед. наук, доцент

Хмельницький національний університет  

Тенденції переходу до інформаційного суспільства і необхідність підготовки конкурентоспроможних фахівців на світовому ринку праці, з одного боку, та виникнення небезпеки втрати кваліфікованих кадрів з іншого, ставить питання якості освіти особливо гостро у наш час. Перед викладачами ВНЗ постає проблема активізації навчально-пізнавальної діяльності студента. Методи активізації навчальної діяльності дають можливість істотно підвищити ефективність навчання, що у свою чергу сприяє кращому засвоєнню знань студентами.

13.04.15