рекламний текст | Кафедра іноземних мов природничих факультетів одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Сьогодні Вівторок, 11 Серпня 2020 року

Іноземних мов
природничих факультетів

НІМЕЦЬКА РЕКЛАМА В СЕМАНТИЧНОМУ АСПЕКТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Опубликовано: 13 Кві 2015 / Нет комментариев / 1746 переглядів

Всеукраїнська  науково-практична інтернет-конференція 17 квітня 2015

присвячена 150-річчу ОНУ ім. І.І.Мечникова та 55-річчу факультету романо-германської філологіі

«Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних

 моделей викладання іноземної мови за фахом» 

Каушанська Лідія

Національний технічний університет України «КПІ» 

Реклама як важливий різновид масової комунікації стрімко увійшла в життя сучасної людини. Рекламний текст, заснований на використанні виразних можливостей мовних засобів усіх рівнів, має значний вплив на дотримування різних стереотипів і способу життя сучасного суспільства. Аналіз мови реклами, важливого чинника розвитку економіки, на даному етапі є актуальним. Реклама – це частина культури, спресований образ сучасності, вона акумулює почуття і досвід усього суспільства [1, с.15].

Соціальне значення реклами, що стала важливим елементом суспільного життя і вийшла у ряд найважливіших видів масової комунікації, суттєві мовні процеси, які у ній відбуваються, стали об’єктом уваги лінгвістики, когнітивістики, соціолінгвістики.

Як зазначає Шатін Ю.В., «головною рисою реклами як культурного феномену є її амбівалентність (внутрішнє протиріччя), тобто вона існує поза бажанням суб’єкта, але зрештою підкоряє собі його свідомість» [3, с.41]. Ми сприймаємо рекламні тексти не тому, що хочемо цього. Своїми засобами реклама змушує нас включати створювані нею висловлювання в наш культурний горизонт. Ефективність рекламної компанії залежить від мовного оформлення рекламного тексту. Тому реклама особливо цікавить лінгвістів та перекладачів. Серед рекламістів відома формула AIDA – абревіатура англійських термінів attention – interest – desire – action, що в перекладі означає «увага – зацікавленість – бажання – дія».  Етапи психологічного впливу описуються у вигляді ланцюжка сприйняття: привернути увагу, викликати зацікавленість, породити бажання, дати аргументи на користь товару (або послуг), призвести до рішення зробити покупку або скористатися послугою [2, с. 49].

Реклама – це складне поєднання компонентів, які взаємообумовлені в концептуальному відношенні.

Рекламний стиль складається з художньо-графічних (фотоматеріали) і вербальних компонентів, тобто безпосередньо з рекламного тексту. Коли на вітчизняний ринок надходять західні товари, раніше невідомі широкому колу споживачів, зростає важливість правильного перекладу рекламних текстів. Важливим є те, що при перекладацькій роботі з рекламними текстами потрібно не лише враховувати специфічні лінгвістичні характеристики, а й особливу комунікативну спрямованість рекламних повідомлень.

У сучасному світі завдання перекладу реклами в звичному розумінні ніколи не ставиться, оскільки самобутність рекламних текстів робить їх такими, що часто важко перекладаються, при перекладі втрачається яскравість і емоційність реклами, крім того, руйнується механізм прокомунікаційної психологічної дії рекламних звернень. Щоб рекламний текст виконував свою комунікативну функцію, його не досить перекласти, він повинен бути включений в культурне середовище мови перекладу. Часто з’являється «конфлікт форми і змісту», і перекладач не в змозі перекласти текст адекватно. Розуміння та переклад реклами потребує: по-перше, дуже хороших знань лексики та стилістики як мови оригіналу, так і мови перекладу; по-друге, необхідність проникнутись самому емоційною дією реклами, щоб потім вірно  передати її рідною мовою; по-третє, враховувати міжкультурні та міжнаціональні особливості рекламного матеріалу, і, нарешті, зберегти прагматичну направленість рекламного повідомлення.

Завдання перекладача – використати всі знання теоретичних основ перекладу для передачі комунікативної функції оригіналу, оскільки знання теоретичних основ перекладу та екстралінгвістичних реалій – необхідна умова адекватності перекладу.

Література

1. Борисов Б.Л. Технология рекламы и PR: Учеб.пособие для вузов / Б. Л. Борисов. – М.: Гранд: Фанр-Пресс, 2001. – 617 с.

2. Ливицкий Т.Н. Реклама в прагмалингвистическом аспекте. / Т. Н. Ливицкий. – Таганрог, 1999. – 212 с.

3. Шатин Ю.В. Построение рекламного текста. / Ю. В. Шитин. 2-е изд. М.: Бератор-Пресс, 2003. – 128 с.

13.04.15