Кафедра іноземних мов природничих факультетів | Lingvo

Сьогодні Вівторок, 16 Жовтня 2018 року

Іноземних мов
природничих факультетів

Співробітництво кафедри іноземних мов природничих факультетів із Британською Радою

Опубліковано: 28 Сен 2018 / Немає коментарів, 7 переглядів

Проект «Англійська мова для університетів» впроваджений Британською Радою за підтримки МОН України стартував у Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова у 2015.

Мета проекту: удосконалення методів викладання англійської мови на рівні університетів через неперервний професійний розвиток викладачів, регулярне оновлення методики викладання і поліпшення рівня володіння англійською мовою, щоб науково-викладацький склад університетів міг повною мірою брати участь у програмах міжнародного обміну та співпраці, а студенти могли закінчувати навчання, маючи більше необхідних для працевлаштування умінь та розуміючи навколишній світ.
У межах цього проекту 6 викладачів кафедри (див. Таблиця 1) взяли участь у тренінгах та симпозіумах Британської Ради:
Англійська мова за академічним спрямуванням (EAP, English for Academic Purposes);
● Англійська мова за професійним спрямуванням (ESP, English for Specific Purposes);
● Розробка модулів програми “Англійська мова за професійним спрямуванням” (ESP Modules Design);
● Спостереження та дослідження роботи викладача в аудиторії (Classes Observation).
Окрім того, до тренінгів Британської Ради “Англійська мова як засіб викладання фахової дисципліни” (EMI, English as a Medium of Instruction) було залучено провідних фахівців університету з природничих та точних наук, що викладають або спроможні викладати англійською фахові дисципліни.

Результати співпраці з Британською Радою за проектом «Англійська мова для університетів»
1. Професійний розвиток викладачів кафедри іноземних мов природничих факультетів:
● підвищення обізнаності про міжнародні стандарти з викладання і володіння англійською мовою згідно Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти;
● ознайомлення з матеріалами та рекомендаціями дослідження в рамках проекту Британської Ради в Україні «Англійська мова для університетів» Інтернаціоналізація українських університетів у розрізі англійської мови: Проект «Англійська мова для університетів» / Род Болайто та Річард Вест www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/2017-10-04_ukraine_-_report_h5_ua.pdf ;
● дисемінація отриманих на тренінгах знань (проведення презентацій, семінарів, відкритих практичних занять та лекцій з впровадженням інновацій) відповідно до контракту з Британською Радою в Україні;
● розробка, пілотування та моніторінг результатів імплементації Модульних навчальних програм (МНП) з англійської мови професійного спрямування на всіх факультетах ОНУ імені І.І. Мечникова;
● оприлюднення результатів впровадження МНП з англійської мови за професійним спрямуванням на веб-сайті кафедри, у виступах на конференціях, статтях тощо.

2. Співробітництво з викладачами факультетів природничих та точних наук університету.
● проведення оцінювання потреб, тестування та пробних занять з викладачами, що читають лекції з фахових дисциплін англійською мовою;
● викладання курсу «English for Academics» для професорсько-викладацького складу ОНУ імені І.І. Мечникова на основі існуючих в університеті з 2015 року курсів іноземних мов професійного спрямування;
● 15 викладачів університету

3. Науково-методична робота
● зосередження наукових інтересів викладачів кафедри на питаннях сучасної методики викладання іноземної мови за професійним/ академічним спрямуванням;
● щорічне проведення Всеукраїнських науково-практичних інтернет-конференцій з питань методики викладання іноземної мови «Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом». Конференція передбачає інтернет-публікацію та обговорення матеріалів за наступними секціями:
1. Новітні методики викладання іноземної мови академічного та професійного спрямування в Європейській системі у ВНЗ: проблеми та перспективи.
2. Професійний дискурс у лінгвокогнитивному, лінгвопрагматичному та лінгвокультурологічному аспектах.
3. Актуальні проблеми сучасного перекладознавства спеціальної, академічної та наукової літератури.
4. Проблеми міжкультурної комунікації, культурної та мовної варіативності в сучасному світі.
5. Інноваційні методи активізації діяльності студентів на практичних заняттях з іноземної мови.
6. Організація, структура і наповнення навчальних програм «Іноземна мова професійного та академічного спрямування».
7. Проблеми викладання іноземної мови з урахуванням професійних потреб студентів ВНЗ.
● організація та проведення у співпраці з викладачами-предметниками щорічної загально університетської студентської науково-практичної конференції, матеріали доповідей якої представлені в електронному варіанті на сайті кафедри.
http://lingvo.onu.edu.ua/category/konferentsii-studentiv/
http://onu.edu.ua/uk/structure/faculty/rgf/foreignnat/organizational
Згідно з опитуванням, студенти:
● повідомляють про задоволення новим підходом до навчання та викладання англійської мови спеціального спрямування;
● зацікавлені в більш функціональному вивченні мови;
● виявляють великий інтерес до завдань на основі нових форм навчання (ролеві ігри, проектні роботи, симуляції, презентації).

Викладачі кафедри Тренінги, семінари, симпозіуми  Британської Ради Сертифікати
1. Румянцева

Олена Анатоліївна

1. 72-hour ESP Teacher Development course (Summer school, Kyiv, 28 June -11 July, 2015); Certificate
2. 35-hour ESP Course Module Design Training (Kyiv, 01-05 February, 2016); Certificate
3. English for Academics course (Kyiv, 29 February – 03 March, 2016; 06-08 June, 2016); Certificate
4. ‘ESP: Planning for Success’ Symposium (Kyiv, 16-18 February); Certificate
5. ‘Impact of the English for Universities Project on the Internationalisation of Ukrainian Universities’ National Symposium (Kyiv, 07-09 December, 2017); Certificate
6. 10-hour British Council professional development module ‘Observation and Feedback’ (Kyiv, 07-09 December, 2017). Certificate
2. Григораш Вікторія Сергіївна 1. 35-hour CiVELT (English for Specific Purposes) (Kyiv, 04 July 2015 – 11 July 2015 ) Certificate
2. 35-hour EAP course (English for Academic Purposes) (Kyiv, 10 January – 16 January 2016 ) Certificate
3. ‘Professional Award in Teacher Development’ assessment training (Kyiv, 22 November– 02 December 2016) Certificate
4. ESP course (teacher trainer) (Kyiv, 04 July 2015 – 11 July 2015) Certificate
3. Долбіна Карине Давидівна 35-hour CiVELT (English for Specific Purposes) (Kyiv, 04 July 2015 – 11 July 2015) Certificate
4. Сидорук Ольга Юріївна 71 — hour ESP Teacher Development course (Winter school 19-24 February 2018 in Lviv, Summer school 1-6 July 2018 in Kyiv) Certificate
5. Ульянова Вікторія Олегівна 114-hour ESP Teacher Development course (Summer school, 14-19 July 2017, Kyiv; Winter school, 19-24 February 2018, Lviv; Summer school, 7-13 July 2018,  Kyiv) Certificate
6. Добровольская Діана Михайлівна 35-hour ESP Teacher Development course (Kyiv, 11-15 January, 2016); Certificate
7. Кононенко Анатолій Олександрович 20-hour ESP Curriculum Training (23-25 March 2006, Odessa) Certificate

Таблиця 1. Участь викладачів кафедри у тренінгах Британської Ради (2015-2018)

28.09.18

Звіт Британської Ради про результати допроектного дослідження щодо ролі та статусу англійської мови в українських ВНЗ

Опубліковано: 17 Сен 2018 / Немає коментарів, 12 переглядів

Ознайомитися зі звітом можна за наступними посиланнями:

Інтернаціоналізація Українських університетів

Internationalization of Ukrainian universities

17.09.18

Опубліковано: 26 мая 2017 / Немає коментарів, 269 переглядів

ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

«Дослідження та впровадження в навчальний процес

сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом»

Збірник наукових праць

з питань методики викладання іноземної мови

СБОРНИК 2017

26.05.17

ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція

Опубліковано: 10 Апр 2017 / Немає коментарів, 454 переглядів

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом», яка відбудеться 15 травня 2017 року на базі кафедри іноземних мов природничих факультетів Одеського національного університету імені І.І.Мечникова. До участі в конференції запрошуються студенти, магістранти, аспіранти та молоді вчені ВНЗ України.

Заявка

Інформаційний лист 2017

10.04.17

Збірник (випуск 2)

Опубліковано: 25 Апр 2016 / Немає коментарів, 3 переглядів
25.04.16

НАШІ ЗАСЛУЖЕНІ, ЛЮБІ І ЗАВЖДИ ЮНІ ПЕНСІОНЕРИ

Опубліковано: 18 Ноя 2015 / Немає коментарів, 364 переглядів

1. Русакова Любов Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент.

Стаж роботи в ОНУ імені І.І. Мечникова – 34 роки. Працювала на кафедрі з 1981 по 2015.

Викладала дисципліни: Англійська мова за професійним спрямуванням (напрям: фізика). Тема дисертаційного дослідження: «Пути повышения эффективности контроля учебно-познавательной деятельности студентов». Спеціальність: 13.02.01 – теорія та історія педагогіки. Захист відбувся в 1989 році.

Наукові інтереси: охоплюють дослідження педагогіки та методики викладання і контролю у вищій школі.

2. Халілова-Костюк Наталя Олегівна, кандидат педагогічних наук, доцент.

Стаж роботи в ОНУ імені І.І. Мечникова – 41 рік. Працювала в ОНУ з 1974 року, на кафедрі з  1976.

Викладала дисципліни: англійська мова за професійним спрямуванням «Хімія». Тема дисертаційного дослідження: «Організація вільного часу навчающихся (на матеріалі європейських країн)». Спеціальність: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки. Науково-методична робота: Заступник завідуючого кафедри по науково-методичній роботі і член науково-методичної комісії факультету РГФ по 2015 рік. Голова предметної комісії з англійської мови по прийому вступних іспитів в аспірантуру при фізико-хімічному інституті імені О.В.Богатського.

Наукові інтереси: охоплюють дослідження в галузі методики викладання іноземної мови наукового спрямування, проблеми оволодіння навичками технічного перекладу, англомовна термінологія за фахом «хімія».

3. Шип Ірина Василівна, старший викладач.

Стаж роботи в ОНУ імені І.І. Мечникова – 35 років. Працювала на кафедрі з 1980 по 2015.

Викладала дисципліни: англійська мова за професійним спрямуванням (напрями: хімія, фізика, фармакологія).

Наукові інтереси: охоплюють дослідження методики викладання іноземної мови на неспеціальному факультеті, труднощі перекладу термінологічної лексики за фахом «фізика», «хімія», «фармакологія», реферативні переклади науково – технічних текстів.

18.11.15