Сьогодні Понеділок, 24 Січня 2022 року

Іноземних мов
природничих факультетів

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ С++

Опубликовано: 3 Лис 2015 / Нет комментариев / 3829 переглядів
Термінологічний словник мови програмування С++

Термінологічний словник мови програмування C++ (І та ІІ курсів Інституту математики, економіки і механіки, що навчаються за фахом «Прикладна математика» та «Інформаційні технології») = C++ Glossary (for the first and second year students of Information Technologies, Mechanics and Applied Mathematics Departments of IMEM) / О.А. Румянцева, ОНУ імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – 31 с.

3.11.15

АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ МАТЕМАТИКІВ

Опубликовано: 2 Лис 2015 / Нет комментариев / 1178 переглядів

Iнтенсивний курс для студентів математичних спеціальностей Інституту математики, економіки і механіки) = English for mathematicians (the intensive course for the students-mathematicians of The Institute of Mathematics, Economics and Mechanics) / О.А. Румянцева, ОНУ імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – 145 с.

2.11.15

АНГЛО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ БИРЖЕВЫХ ТЕРМИНОВ

Опубликовано: 2 Лис 2015 / Нет комментариев / 877 переглядів

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК “КОММУНИКАТИВНЫЙ СИМБИОЗ ВЕРБАЛЬНЫХ И НЕВЕРБАЛЬНЫХ ЗНАКОВ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ БИРЖЕВОМ ДИСКУРСЕ: ЛИНГВОСЕМИОТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ”

2.11.15

СЛОВНИК КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІНСТИТУТУ МАТЕМАТИКИ, ЕКОНОМІКИ І МЕХАНІКИ

Опубликовано: 1 Лис 2015 / Нет комментариев / 3472 переглядів

Словник комп’ютерної термінології (для студентів   Інституту математики, економіки і механіки) = English Computer Terminology Glossary (for the students of The Institute of Mathematics, Economics and Mechanics) / О.А. Румянцева, ОНУ імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – 60 с.

1.11.15