Сьогодні Понеділок, 24 Січня 2022 року

Іноземних мов
природничих факультетів

VІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

Опубликовано: 11 Лют 2021 / Нет комментариев / 246 переглядів

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у VІІ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Іноземні мови в контексті сучасного розвитку природничих та гуманітарних наук: міждисциплінарний підхід»,  яка відбудеться 22 березня 2021 року на базі кафедри іноземних мов природничих факультетів Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

Инфолист-2021

11.02.21

СЛОВНИК КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Опубликовано: 13 Жов 2020 / Нет комментариев / 337 переглядів

Словник комп’ютерної термінології створений перш за все для студентів вузів, що навчаються за фахом «Прикладна математика» та «Інформаційні технології», а також аспірантів, викладачів та  загальних користувачів ПК. Словник містить близько 600 найбільш використовуваних термінів у сфері інформаційних технологій і програмування. До нього увійшли не лише сталі терміни, але і найбільш популярні неологізми. Визначення термінів російською мовою відрізняються простотою і ясністю, тому вони є зрозумілі не лише фахівцям IT-сфери, але і широкому колу користувачів ПК. Словник призначений для розширення лексичного запасу фахівців в сфері інформаційних технологій, а також у навчальному процесі для вдосконалення знань студентів вузів.

Ознайомитись з посібником можна за посиланням – http://lingvo.onu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/english_computer_therminology.pdf

 

13.10.20

ENGLISH FOR MATHEMATICIANS

Опубликовано: 13 Жов 2020 / Нет комментариев / 257 переглядів

Навчальний посібник є сучасним, розробленим з урахуванням досвіду роботи, варіантом  інтенсивного курсу англійської мови для студентів і аспірантів, що продовжують вивчення професійної англійської мови в магістратурі або аспірантурі університету. Робота з навчальним посібником дозволяє опанувати англійську мову на рівні В2, достатньому для практичного використання в професійній діяльності.

Ознайомитись з посібником можна за посиланням – http://lingvo.onu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/english_for_mathematicians.pdf

13.10.20

ВСТУПНИЙ КУРС З ПРОФЕСІЙНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ МАТЕМАТИКІВ

Опубликовано: 13 Жов 2020 / Нет комментариев / 253 переглядів

Навчальний посібник «Вступний курс з професійної англійської мови для математиків» призначений для студентів університетів та інститутів математичних факультетів,  для студентів,  які вивчають математичні дисципліни як фахові і мають базовий рівень чи продовжують вивчення мови в вищих навчальних закладах, а також для аспірантів та викладачів факультетів математики.

Посібник побудований за тематичним принципом. У нього ввійшли 18 уроків, які в свою чергу розподілені на 3 частини. Перша частина уроку містить фахові математичні тексти з подальшим списком термінології та її перекладу.

Ознайомитись з посібником можна за посиланням – http://lingvo.onu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/vsupnuy_kyrs_profesiynoi_movu.pdf

13.10.20

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ C++

Опубликовано: 26 Вер 2020 / Нет комментариев / 336 переглядів

Термінологічний словник мови програмування C++ призначений для бакалаврів та магистрів, аспірантів, викладачів, які викладають С++, а також користувачів ПК, що вивчають С++.

Словник містить терміни у сфері програмування та їх тлумачення. До нього увійшли не лише сталі терміни, але і найбільш популярні неологізми. Визначення термінів російською мовою відрізняються простотою і ясністю, тому вони є зрозумілі не лише фахівцям IT-сфери, але і широкому колу користувачів ПК. Словник призначений для розширення лексичного запасу фахівців в сфері інформаційних технологій, а також у навчальному процесі для вдосконалення знань студентів вузів.

Укладач: Румянцева Олена Анатоліївна, к.філол.н., доцент кафедри іноземних мов природничих факультетів ОНУ імені І.І. Мечникова

Скачати глосарій можна за посиланням – http://lingvo.onu.edu.ua/c_plus_plus_glossary_second_edition/

26.09.20

VІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Іноземні мови в контексті сучасного розвитку природничих та гуманітарних наук: міждисциплінарний підхід»

Опубликовано: 17 Бер 2020 / Нет комментариев / 655 переглядів

 

VІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Іноземні мови в контексті сучасного розвитку природничих та гуманітарних наук: міждисциплінарний підхід»

ТЕЗИ УЧАСНИКІВ:

 1. Berestok O. THE PROSPECTS FOR USING INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICT) IN FOREIGN LANGUAGES LEARNING
 2. Bhinder N. CURRENT TRENDS IN MEDIA EDUCATION EUROPEAN APPROACH
 3. Bodrug A. THE CONTRIBUTION OF THE UKRAINIAN CANADIAN FOUNDATION OF TARAS SHEVCHENKO IN PRESERVING
 4. Chaikovska O. ONLINE FOREIGN LANGUAGE LEARNING IN THE UNIVERSITY
 5. Dudoladova A., Dudoladova O. LEARNING THROUGH MULTIMEDIA
 6. Furta I. ENGLISH WAYS OF THE TERM PEREZHIVANIE TRANSLATION
 7. Herasymenko V. THE PRESS AND DIARIES AS SOURCES
 8. Hryhorash V. EFFECTIVE ERROR CORRECTION IN ELT
 9. Krasovska I. UKRAINIAN LAND MARKET IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION
 10. Lysanets Yu. THE IMAGE OF A MILITARY SURGEON IN “MASH A NOVEL ABOUT THREE ARMY DOCTORS” BY RICHARD HOOKER
 11. Martynyuk O. CASE STUDY METHOD IN TEACHING ENGLISH TO STUDENTS MAJORING IN FOREIGN LANGUAGE
 12. Matanska A. THE DEVELOPMENT OF THE GLOBAL TECHNOLOGY MARKET
 13. Matskiv V. THE POLITICAL CAUSES OF THE DIALOGUE ORIGIN IN ATHENS IN THE 6th CENTURY BC
 14. Puhovkina V. PROBLEMS OF MULTINATIONALS IN CHINA
 15. Pavlyk О. LINGUISTIC COMPETENCE AND ITS ROLE IN MULTICULTURAL COMMUNICATION (1)
 16. Roienko l. V. USING INTERACTIVE METHODS IN ESP TEACHING
 17. Rumyantseva E.DEVELOPING DEEPER LEARNING COMPETENCIES VIA PROJECT-BASED LEARNING
 18. Spasskii I.HESYCHASM IN THE PRACTICE OF ONTOLOGIZATION OF THE ECONOMY
 19. Terentieva A. CORONAVIRUS HOW THE NEW VIRUS INFLUENCES THE GLOBAL ECONOMY
 20. Tsaran O.GENDER EQUALITY IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION
 21. Vasylchenko E. Einsatz der App PicCollage im Deutschunterricht
 22. Yany A. CURRENT SITUATION IN THE UKRAINIAN IT SECTOR- ISSUES AND OPPORTUNITIES
 23. Zapotichna R. FILMS FOR LANGUAGE LEARNING
 24. Беспала Л.В. ЛЕКСИЧНІ ІННОВАЦІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ КРАЇН КАРИБСЬКОГО БАСЕЙНУ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
 25. Гурькова К. ВПЛИВ КОРОНАВІРУСА НА ТНК INDITEX та LVMH
 26. Зачепа І. ВПЛИВ ІТ-ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЦИФРОВИХ МЕДІА РЕСУРСІВ
 27. Добровольська Л.В., Добровольська Д.М.ПРО КОНТАКТНІ ТА ДИСТАНЦІЙНІ ФОРМИ ТА ПРИЙОМИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
 28. Зуб Н. ІНТЕГРОВАНЕ ЗАНЯТТЯ ЯК НОВІТНЯ МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
 29. Коваленко Г. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ОСВІТНІЙ СФЕРІ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ
 30. Король С. ПРОГРАМИ СТВОРЕННЯ ІНТЕЛЕКТ-КАРТ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ НА ЗАНЯТТІ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
 31. Котлярова Л. К ВОПРОСУ ОБ ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
 32. Кубанов Р. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ
 33. Кубанова Т. СИСТЕМА ВПРАВ ІЗ ЗАГОЛОВКАМИ АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ В АНГЛІЙСЬКОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ
 34. Кундій Ж., Кустарьова Л., Дашевський І., Мартиненко Н. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ І ГУМАНІТАРНИХ
 35. Левада.Т. ПОНЯТТЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНОСТІ В ДИСКУРСІ
 36. Лисак Г.ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ MOODLE
 37. Петренко О. ІНТЕРАКТИВНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ В МЕДИЧНОМУ ВНЗ НА ПРИКЛАДІ РОЛЬОЇ ГРИ
 38. Присяжнюк Л. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНТРОПОНІМІВ НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ ДЖОРДЖА МАРТІНА «ГРА ПРЕСТОЛІВ»
 39. Путінцев А. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИМУШЕНО ПЕРЕСЕЛЕНИХ
 40. Скляренко О. ПРО ЗАГАДКОВЕ ПОХОДЖЕННЯ МОВИ
 41. Федорова О.TRANSLATION OF ENGLISH AND UKRAINIAN FEMALE GENDER MARKED NOUNS
 42. Фрумкіна А., Порохова О. ВІРТУАЛЬНІ СЛІДИ В КОНТЕКСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ КІБЕРЗЛОЧИНІВ
17.03.20

I МІЖНАРОДНА (V ОНЛАЙН) НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

Опубликовано: 1 Кві 2019 / Нет комментариев / 714 переглядів

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ

I Міжнародна (V онлайн) інтернет – конференція для аспірантів та вчених з питань методики викладання іноземної мови: «дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови: лінгво-дидактичні, методичні та міжнародні перспективи» – 18 березня 2019 року.

Збірник матеріалів інтернет - конференції "Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови: лінгво-дидактичні, методичні та міжнародні перспективи" 18 березня 2019 року

У збірник увійшли матеріали наукових доповідей професорсько-викладацького складу і аспірантів вищих навчальних закладів України, Білорусії, Киргизстану, Німеччини, Австрії, Швейцарії та Нідерландів. У науковому збірнику представлені сучасні дослідження з іноземної філології в областях методики викладання іноземної мови, мовознавства і літературознавства.

Ознайомитися зі змістом збірника      Завантажити збірник

 

1.04.19