Сьогодні Вівторок, 29 Вересня 2020 року

Іноземних мов
природничих факультетів
ТРЕТІЙ КУРС. РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
Опубліковано: 24 Січ 2014 / 1247 переглядів

ПОНЕДІЛОК

ГОДИНИ

РК-111

РЕ-111

1.

8.00-9.35

1-17 лекція

Р Е Л І Г І Є З Н А В С Т В О

ств. Остащук В.І. 614р

2.

9.50-11.25

1-17 н/ парн. практ.

Соціологія

ас.Марахіна О.Л. 404р

1-17 н/парн. практ.

Б Ж Д

доц.Головатюк Г.С. 24фіз

2-16 парн. практ.

Б Ж Д

доц.Головатюк Г.С. 24фіз

2 -16 парн. практ.

Соціологія

доц.Скляр В.С. 404р

3.

11.40-13.15

1-17 лекція

Елементна база РЕА і ЕП

проф.Ніколаєнко В.М. 317р

4.

13.30-15.05

5.

15.20-16.55

ВІВТОРОК

1.

8.00-9.35

2.

9.50-11.25

1-17 лекція

Аналогова і цифрова схемотехніка

доц.Іванов Ю.Д. 414р

3.

11.40-13.15

1 -17 н/парн. лекція

Основи мікроелектроніки

проф.Мокрицький В.А. 414р

2 -16 парн. лекція

Елементна база РЕА і ЕП

проф.Ніколаєнко В.М. 414р

4.

13.30-15.05

2 -16 парн. лаб.

Осн. мікроелектроніки

проф.Мокрицький В.А. 214р

1-17 н/парн. лаб.

Осн. мікроелектроніки

проф.Мокрицький В.А. 214р

5.

15.20-16.55

С Е Р Е Д А

1.

8.00-9.35

2.

9.50-11.25

1-17 н/ парн. практ.

Елементна база РЕА

доц.Задерейко О.В. 419р

1-17 лекція

Технологія деталей ЕП

доц.Сімонов В.В. 602р

2 -16 парн. лаб.

Елементна база РЕА

доц.Задерейко О.В. 419р

3.

11.40-13.15

1 -17 лекція

Технологія деталей РЕА

доц.Сімонов В.В. 602р

1-17 н/ парн. практ.

Елементна база ЕА

доц.Задерейко О.В. 419р

2 -16 парн. лаб.

Елементна база ЕА

доц.Задерейко О.В. 419р

4.

13.30-15.05

2 -16 парн. практ.

Технологія деталей РЕА

доц.Сконечний В.В. 602р

2 -16 парн. практ.

Технологія деталей ЕП

доц.Сконечний В.В. 602р

5.

15.20-16.55

ЧЕТВЕР

1.

8.00-9.35

1 -17 лекція

Осн. завадостійкості РЕА

доц.Сконечний В.В. 608р

1-17 н/ парн. практ.

Аналог. і цифрова схемотехніка

ств.Шаповалов Г.В. 217р

2-16 парн. лаб.

Аналог. і цифрова схемотехніка

ств.Шаповалов Г.В. 217р

2.

9.50-11.25

1-17 н/ парн. практ.

Аналог. і цифрова схемотехніка

ств.Шаповалов Г.В. 217р

1 -17 лекція

Осн. завадостійкості ЕП

доц.Сконечний В.В. 608р

2-16 парн. лаб.

Аналог. і цифрова схемотехніка

доц.Іванов Ю.Д.. 217р

3.

11.40-13.15

1 -17 лекція

Основи мікроелектроніки

проф.Мокрицький В.А. 402р

4.

13.30-15.05

5.

15.20-16.55

П’ЯТНИЦЯ

1.

8.00-9.35

1 -17 н/парн. лекція

Б е з п е к а ж и т т є д і я л ьн о с т і

доц.Головатюк А.С. 27 фіз.

2-16 парн. лекція

Соціологія

доц. Скляр В.С. 402р

2.

9.50-11.25

1 -17 н/парн. лекція

Технологія деталей РЕА

доц.Сімонов В.В. 602р

1 -17 н/парн. лекція

Осн. завадостійкості ЕП

доц.Сконечний В.В. 608р

2-16 парн. лекція

Осн. завадостійкості РЕА

доц.Сконечний В.В. 608р

2-16 парн. лекція

Технологія деталей ЕП

доц.Сімонов В.В. 602р

3.

11.40-13.15

1 -17 н/парн. лаб.

Технологія деталей РЕА

доц.Сімонов В.В. 602р

1 -17 н/парн. лаб.

Осн. завадостійкості ЕП

доц.Сконечний В.В. 608р

2-16 парн. лаб.

Осн. завадостійкості РЕА

доц.Сконечний В.В. 608р

2-16 парн. лаб

Технологія деталей ЕП

доц.Сімонов В.В. 602р

4.

13.30-15.05

Ф І З И Ч Н Е В И Х О В А Н Н Я

5.

15.20-16.55