Сьогодні Вівторок, 22 Червня 2021 року

Іноземних мов
природничих факультетів
ІННОВАЦІЙНІСТЬ ІГРОВИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Опубліковано: 13 Кві 2015 / 1 коментар / 895 переглядів

Всеукраїнська  науково-практична інтернет-конференція 17 квітня 2015

присвячена 150-річчу ОНУ ім. І.І.Мечникова та 55-річчу факультету романо-германської філологіі

«Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних

 моделей викладання іноземної мови за фахом»

Король Світлана

Хмельницький національний університет 

Сучасні тенденції модернізації вітчизняної освіти висувають нові вимоги до процесу навчання іноземної мови. У цьому контексті великого значення набувають інноваційні методи навчання іноземних мов, які покликані покращити засвоєння знань з іноземної мови та підвищити мотивацію до її вивчення.

Об’єктом нашого дослідження є інноваційні методи навчання іноземної мови

Предмет дослідження – використання ігрових методів навчання іноземної мови.

Мета дослідження – визначити роль гри у методиці викладання іноземної мови як інноваційного методу навчання.

Проблемою використання ігор у навчальному процесі займалися такі науковці як О. Вишневський, Г. Китайгородська, Є. Пассов, Г. Рогова, О. Тарнопольський, Г. Щедровицький, що представили у своїх працях теоретичні основи та практичні аспекти застосування ігор у навчальному процесі. Серед зарубіжних науковців слід зазначити U. Baer, H. Behme, M. Dreke, W. Lohfert, L. Prange, A. Spier.

Роль ігрових методів підкреслюють вчені, П. Підкасистий і Ж. Хайдаров, які вважають, що використання ігрової форми навчання у загальноосвітній та професійній підготовці виросло нині з предмета наукових дискусій у більш перспективний напрямок реальної активізації навчального процесу у XXI ст. [2].

Інноваційні методи навчання іноземної мови характеризуються тим, що є сучасними та здатні змінюватись відповідно до вимог часу. У порівнянні з ними традиційні методи вважаються більш сталими та такими, що базуються на конкретних загальновизнаних наукових положеннях. Якщо в загальному оцінювати інноваційні методи, то потрібно зазначити їх комунікативний характер, який передбачає розвиток комунікативних умінь і навичок, активні форми роботи та розвиток спонтанного, непідготовленого мовлення, на відміну від традиційних, які спрямовані переважно на розвиток граматичних умінь і навичок, пасивний характер форм роботи та вивчення матеріалу напам’ять.

Хоча ігрові методи відомі та використовуються у процесі навчання іноземної мови досить давно, проте їх можна віднести до інноваційних методів, оскільки вони повністю відповідають зазначеним критеріям. Вони вимагають активності від учасників процесу навчання, спонтанного мовлення, є, безперечно, комунікативними та здатні змінюватись і з’являтись у різних абсолютно нових варіаціях.

Завдяки іграм можна створити ситуації, наближені до життя, в яких студенти вимушені використовувати мову як єдиний засіб спілкування. Ігри використовують для формування та розвитку навичок і вмінь на всіх етапах навчання. Гра сприяє запобіганню монотонності навчання, тому що інтригує, дивує її учасників, дозволяє відчути емоції, почуття співпраці, творчості, тому навчальна інформація, яка містить необхідну лексику та граматичні конструкції, запам’ятовується краще. Адже «гра, як універсальний засіб, допомагає вчителю іноземної мови перетворити досить складний процес навчання в захоплююче й улюблене заняття» [1].

Ігрові методи постійно розвиваються і таким чином з’являються все нові види ігор, які дозволяють використовувати їх на будь-якому етапі навчання

Серед таких видів ігор потрібно згадати таку гру як «коктейльна вечірка», під час якої студентам слід уявити себе учасниками вечірки, на якій вони повинні познайомитись один з одним та поговорити відповідно до заданої викладачем тематики. Під час гри тренуються комунікативні навички, та по її завершенню підбиваються підсумки відносно того, наскільки кожний здатен відновити деталі проведених розмов.

«Диктант з картинки» представляє собою з одного боку аудіювання, з іншого – тренування мовленнєвих умінь і навичок. Під час цієї гри необхідними засобами є картинки, олівці та папір. Учасники гри діляться попарно та, відповідно, один отримує картинку, яку повинен описати, а інший повинен намалювати почуте.

Гра «пантоміма» може вдало використовуватись з метою закріплення нової лексики. Учасники, поділені на групи, показують за допомогою пантоміми якесь слово, інша група повинна його відгадати.

Така гра як «ралі» передбачає виконання різних завдань учасниками, поділеними на групи, з переходом від однієї «станції» до іншої. Завдання кожної «станції» полягають у розв’язанні кросворду, підставленні слів або літер і т. і. По завершенню перевіряється правильність відповідей всіх груп-учасників.

Представлені ігри є прикладом активної взаємодії учасників комунікативного процесу, що відбувається на занятті з іноземної мови. Їх перелік можна продовжувати та винаходити нові варіанти ігор, які будуть задовольняти навчальні потреби під час вивчення іноземної мови. Широкий спектр ігор дозволяє обирати та застосовувати їх відповідно до теми заняття та етапу навчання.

З впевненістю можна стверджувати, що саме гра сприяє активізації діяльності студентів на занятті з іноземної мови, а також відповідає за розвиток мовленнєвих навичок та мовних умінь.

Перспективи нашого подальшого дослідження вбачаємо у пошуку і аналізі нових цікавих видів ігор для навчання іноземної мови та їх апробації під час практичних занять з іноземної мови, а також визначення їх ефективних сторін та ймовірних недоліків.

Література

1. Пассов Е. И. Оновы коммуникативной методики обучения иноязычному общению / Е. И. Пассов. – М. : Рус. яз., 1989. – 276, [1] с.
2. Пидкасистый П. И. Технология игры в обучении и развитии / П. И. Пидкасистый, Ж. С. Хайдаров. – М. : Росс. пед. агентство, 1996. – 269 с.Залишити коментар

*

code