МЕТОД ПОЕТАПНОЇ КОНЦЕНТРИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УЧБОВОГО МАТЕРІАЛУ У ПРОЦЕСІ ІНТЕНСИВНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ | Кафедра іноземних мов природничих факультетів одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Сьогодні Субота, 8 Серпня 2020 року

Іноземних мов
природничих факультетів
МЕТОД ПОЕТАПНОЇ КОНЦЕНТРИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УЧБОВОГО МАТЕРІАЛУ У ПРОЦЕСІ ІНТЕНСИВНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Опубліковано: 13 Кві 2015 / Немає коментарів / 476 переглядів

Всеукраїнська  науково-практична інтернет-конференція 17 квітня 2015

присвячена 150-річчу ОНУ ім. І.І.Мечникова та 55-річчу факультету романо-германської філологіі

 

 

«Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних

 моделей викладання іноземної мови за фахом»

Безымянный

Пуленко І.А., Сазикіна Т.П.

                                               Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

МЕТОД ПОЕТАПНОЇ КОНЦЕНТРИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УЧБОВОГО МАТЕРІАЛУ У ПРОЦЕСІ ІНТЕНСИВНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

         Методика інтенсивного навчання іноземній мові завжди була об’єктом постійного вивчення та розробки з боку як простих викладачів, так і методистів та цілих методичних об’єднань не тільки в Україні, але й в усьому світі протягом тривалого часу. За останні десятиліття було досягнуто важливі результати у практиці інтенсивного навчання іноземним мовам [1]. Однак, проблема розробки покращених методик інтенсивного навчання та практичних підручників з іноземних мов різної фахової спрямованості залишається надзвичайно актуальною. Метою даної роботи є дослідження поетапної концентричної організації учбового матеріалу в процесі навчання іноземним мовам. Об’єктом дослідження є методичні принципи, які характеризуються концентрацією при відборі та організації навчального матеріалу та поетапної концентричної організації процесу навчання іноземним мовам. Предмет дослідження – тексти та вправи до них у сучасних підручниках англійської мови видавництва Oxford University Press, Longman, Cambridge, Pearson.

Пошуки ефективних методів навчання іноземним мовам у короткий термін мають багату історію. Виникнення та розвиток інтенсивних методів датується початком ХХ століття, коли замість традиційного навчання іноземній мові як системі виникло цілеспрямоване оволодіння іноземною усною мовою. Інтенсивне навчання уже давно сприймається як специфічна система, яка володіє новими принципами відбору та організації мовленнєвого та мовного матеріалу, головними з яких є особисто-рольовий, ситуативно-тематичний та динамічний. Найбільший внесок у розвиток інтенсивного метода навчання зробили Г. Лозанов, Г.А. Китайгородська, Л.Ш. Гегечкорі, Г.В. Колшанский, А.А. Леонтьєв, В.В. Петрушинський, І.Ю. Шехтер та ін. [2].

Метод поетапної концентричної організації навчання можна умовно розділити на три рівні. На першому, початковому рівні, формується комунікативне ядро майбутнього матеріалу (базовий набір фраз та вміння їх вживати у певних ситуаціях). Цей рівень можна назвати першим концентром,  який забезпечує комунікативне вміння на обмеженому рівні. На другому рівні передбачається розвиток аналітичних здібностей тих, хто навчається, оскільки обсяг лексико-граматичного матеріалу у порівнянні з першим рівнем менший, але більша кількість учбового матеріалу (текстів, вправ тощо). На третьому рівні відбувається синтез, тобто формування творчих вмінь та ситуаційного варіювання мовних висловлювань в ускладнених умовах та на новому матеріалі [3, c. 118-124.]. Задачею розробників даної моделі буде правильний та адекватний підбір матеріалів для кожного рівня, а також визначення оптимальних термінів (кількість навчальних годин) для кожного рівня з урахуванням контингенту тих, хто навчається.

Методи інтенсивного навчання створили  реалістичні та послідовні підходи до опанування іноземними мовами як до соціально-психологічної проблеми, так і до керуванням мовною діяльністю людини. Інтенсивні методи навчання потребують подальшого вивчення та розробки в руслі прогресивних тенденцій загальної психології та педагогіки, соціології, андрагогіки, історії, філології, когнітивістики, комунікативної лінгвістики тощо.

Література

 

1. http://revolution.allbest.ru/languages/00002945_0.html

2. http://para.by/articles/text/izuchem-inostrannye-yazyki-metod-lozanova

3. Китайгородская Г.А. Интенсивное обучение иностранным языкам: теория и практика /Галина Александровна Китайгородская. – М.: Русский язык, 1992. – 255 с.

 Залишити коментар

*

code