РОЗВИТОК НАВИЧОК ЕТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЯК АСПЕКТ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ПЕРЕКЛАДАЧІВ

Сьогодні Неділя, 22 Вересня 2019 року

Іноземних мов
природничих факультетів
РОЗВИТОК НАВИЧОК ЕТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЯК АСПЕКТ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ПЕРЕКЛАДАЧІВ
Опубліковано: 18 Лют 2015 / коментарі 2 / 604 переглядів

«Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних

 моделей викладання іноземної мови за фахом»

Нестерова Ольга

Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет”

 Процеси глобалізації у світі зумовлюють посилення міжкультурної комунікації, що, у свою чергу, вимагає належної організації, яка б забезпечувала максимальну ефективність цих процесів. У цьому контексті актуалізується роль кваліфікованого фахівця з перекладу, здатного бути посередником між кількома культурами. Виконання перекладу вимагає високого рівня вмінь і навичок роботи з інформацією. Незважаючи на розмаїття та доступність джерел інформації, технічних засобів її оброблення, існують перешкоди суб’єктивного характеру, які роблять роботу з інформацією та процес перекладу малоефективним.

Забезпечення адекватності перекладу, його оцінки ґрунтується на якості інформації, доступної перекладачеві. Сучасний фахівець у галузі перекладу має бути готовий до необхідності усвідомлювати й задовольняти інформаційні потреби, які виникають під час виконання перекладу. Тематичне та жанрове різноманіття перекладів зумовлює широту та складність інформаційних потреб фахівця, визначає можливості отримання й оброблення отриманої інформації, а також час, відведений на роботу з інформаційними ресурсами.

Підготовка сучасного фахівця має включати навчання оперуванню інформацією на засадах дотримання принципів етики, що розпочалося ще в середній школі, та враховувати особливості майбутньої професійної діяльності.

Мета дослідження полягає у формуванні основ інформаційної культури студентів-перекладачів в умовах вищого технічного навчального закладу.

Відповідно до мети визначено завдання дослідження:

1) проаналізувати теоретичні та практичні аспекти розвитку інформаційної культури майбутніх перекладачів у вітчизняній і зарубіжній педагогіці;

2) визначити стан проблеми розвитку інформаційної культури майбутніх перекладачів у сучасних вищих технічних навчальних закладах, здійснивши аналіз професійної підготовки майбутніх перекладачів в умовах сучасної системи освіти інформаційного суспільства;

3) схарактеризувати організаційно-педагогічні умови розвитку інформаційної культури студентів-перекладачів;

4) виявити критерії, показники та рівні розвитку інформаційної культури майбутніх перекладачів;

5) теоретично розробити, науково обґрунтувати й експериментально перевірити модель розвитку інформаційної культури майбутніх перекладачів в умовах технічного університету.

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх перекладачів у вищому технічному навчальному закладі.

Предмет дослідження – модель та організаційно-педагогічні умови розвитку інформаційної культури студентів-перекладачів у вищому навчальному закладі технічного профілю.

Розроблення та реалізація моделі розвитку інформаційної культури майбутніх перекладачів в умовах вищого технічного навчального закладу, що включає мету, принципи, підходи, організаційно-педагогічні умови, зміст роботи та прогнозований результат, сприяє якісному підвищенню рівня роботи студентів із інформацією, зокрема такому її аспекту, як етичний. й ефективному формуванню професійної компетентності майбутнього фахівця з перекладу

До перспективних напрямів подальших наукових пошуків віднесено обґрунтування концепції та засобів визначення рівня розвитку інформаційних цінностей майбутніх перекладачів; розроблення методики розвитку інформаційної культури майбутніх перекладачів при підготовці магістра з перекладу.коментарі 2 Добавити коментар

  • Что является материалом исследования?

  • Уточните, пожалуйста, что подразумевает понятие “этическое использование информации”, и как переводчик, в частности технического профиля, может этично использовать информацию?

Залишити коментар

*

code