СТУДЕНТСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ | Кафедра іноземних мов природничих факультетів одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Сьогодні Субота, 28 Березня 2020 року

Іноземних мов
природничих факультетів
СТУДЕНТСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ
Опубліковано: 6 Чер 2015 / 285 переглядів

На кафедрі іноземних мов природничих факультетів відбулася щорічна студентська конференція, яка проводилася з 22 по 24 квітня 2015 року. В рамках конференції було заслухано 94 доповіді в двох секціях (німецькою та ангійською мовами). Тематика доповідей була різноманітною, актуальною та охоплювала багато галузей науки. Наприклад, були дослідження з психології, соціології, політології, географії та геології, біології, хімії, фізики, математики. Треба зауважити, що при виступі доповідачі використовували Power-Point презентації та багато наочного матеріалу, що спонукало до жвавої дискусії після кожної доповіді іноземною мовою.

                                                                                 ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ
Німецька секція
1. Значення академічного студентського обміну для створення толерантної міжнародної студентської спільноти (Bedeutung des akademischen Studentenaustausches für die Entstehung der toleranten internationalen Studentengemeinschaft).
Доповідач – студ. І курсу інституту соціальних наук, відділення політології О. Морозов.
Науковий керівник – к.ф.н., доц. О.Г. Васильченко.
2. Політичний устрій в Німеччині, Австрії та Швейцарії (Staatsaufbau in Deutschland, Österreich und der Schweiz).
Доповідач – студ. ІІ курсу інституту соціальних наук, відділення політології В. Грабован.
Науковий керівник – к.ф.н., доц. О.Г.Васильченко.
3. Швейцарський федералізм та мобільність (Schweizer Föderalismus und Mobilität).
Доповідач – студ. І курсу інституту соціальних наук, відділення соціології Д. Фуфаєва.
Науковий керівник – к.ф.н., доц. О.Г. Васильченко.
4. Проблема суїциду серед підлітків (Problem der Suizidalität bei Jugendlichen).
Доповідач – студ. ІІ курсу факультету психології ІМЕМ, А. Воробьова.
Науковий керівник – к.ф.н., доц. О.Г. Васильченко.
5. Метод телефонного опитування під контролем комп’ютерної системи (cati) як особлива форма опитування та збору інформації (Computer assisted Telefone interviewing (cati) als Sonderform der Befragung und Datensammlung).
Доповідач – студ. ІІI курсу інституту соціальних наук, відділення соціології К. Ананійчук.
Науковий керівник – к.ф.н., доц. О.Г. Васильченко.
6. Економічний розвиток Австрії у період з 2008-2014 (Wirtschaftsentwicklung von Österreich 2008-2014).
Доповідач – студ. V курсу МЕВ Л.Пальгуева.
Наукові керівники – доц. І.А. Ломачинська , викл. А.О. Ягремцева.
7. Вплив злиття та поглинання підприємств на економіку Німеччини (Wirkung der Fusionen und Unternehmensübernahmen auf die deutsche Wirtschaft).
Доповідач – студ. IV курсу МЕВ О. Кондратюк.
Наукові керівники- доц. І.А. Ломачинська, викл. А.О. Ягремцева.
8. Формування сучасної структури світової промисловості в умовах глобальної трансформації (Bildung von moderner Struktur der weltweiten Industrie unter Bedingungen der globalen Transformation).
Доповідач – студ. V курсу МЕВ Д. Самборський.
Наукові керівники- доц. Ю.О.Николаев, викл. А.О. Ягремцева.
9. Рівень суб’єктивного добробуту в Канаді (Niveau des subjektiven Wohlstandes in Kanada).
Доповідач – студ. ІІ курсу факультету міжнародних економічних               відносин Інституту математики та механіки  Е.А.Місник.
Наукові керівники – канд. ек. наук, доц.І.Б. Насадюк, к. філол. н., доц.  Н.М.  Діденко.
10. Особливості економічної політики Швейцарії (Besonderheiten der Wirtschaftspolitik in der Schweiz).
Доповідач – студ. І курсу факультету міжнародних економічних               відносин Інституту математики та механіки  К.В.Мусіхіна.
Наукові керівники – канд. ек. наук, доц. І.Б. Насадюк, к. філол. н., доц.  Н.М.  Діденко.
11. Специфіка автомобільної індустрії у Німеччині (Spezifik der Automobilindustrie in Deutschland).
Доповідач – студ. ІІ курсу факультету міжнародних економічних               відносин Інституту математики та механіки  Г.А. Білий.
Наукові керівники – канд. ек. наук, доц. І.Б. Насадюк, к. філол. н., доц.  Н.М.  Діденко.
12. Рух материків: причини та наслідки (Bewegung der Kontinente: Ursachen und Folgen).
Доповідач – студ. I курсу геолого-географічного факультету Д.О. Волошин.
Науковий керівник – викл. А.Л. Фрумкіна.
13. Эбола – смертельная эпидемия (Ebola – tödliche Seuche).
Доповідач – студ. 1 курсу, біологічного факультету Л.М. Стрезєва.
Науковий керівник – викл. А.Л.Фрумкіна.
14. Наркотики: залежний чи вільний? (Drogen: Süchtig oder frei?).
Доповідач – студ. 1 курсу біологічного факультету Т. А. Іщенко
Науковий керівник – викл. А.Л.Фрумкіна.
15. Рак. Портрет непоборюваного (Krebs. Das Porträt einer unsterblichen Krankheit).
Доповідач – студ. 2 курсу біологічного факультету Л. Є. Токар.
Науковий керівник – викл. А.Л.Фрумкіна.
Англійська секція
1.  Modern laboratory diagnosis of tuberculosis (Сучасні  методи лабораторної діагностики туберкульозу).
Доповідач – студ. V курсу біологічного факультету І. Маринова.
Наукові керівники – к.б.н ., доц. Н.В. Ліманська, к.пед.н., доц. Л.Б.Котлярова.
2.  Біологічні властивості  бактерій роду Pseudomonas , що використовуються для очистки води від нафти и нафтопродуктів (Biological properties of bacteria of genus Pseudomonas, used for water purification from oil and oil-products).
Доповідач – студ.IV курсу біологічного факультету В. В. Балюк.
Наукові керівники : к.б.н., доц. Т. В. Гудзенко,  к.пед.н.,доц. Л.Б. Котлярова.
3.  Біологічні властивості бактерій вида  Lactobacillus plantarum
(Biological properties of bacteria Lactobacillus plantarum).
Доповідач – студ. III курсу біологічного факультету В.Ю. Іваниця.
Наукові керівники – к.б.н., доц.Н.В.Лиманська, к.ф.н.,.К.Д.Долбіна.
4. Нові мішені для сульфаніламідних препаратів (New targets for sulfonamide medicines).
Доповідач – студ. IV курсу біологічного факультету М. Ковтало.
Наукові керівники –  к.б.н., доц. О.Ю. Зінченко, к.пед.н., доц. Л.Б.Котлярова.
5. Знаходження маркерів гриппу (Detection of the markers of influenza).
Доповідач – студ. V курсу біологічного факультету А. Драч.
Наукові керівники –  к.б.н., доц. Єлинська Н. О., к.пед.н., доц. Л.Б.Котлярова.
6. Вплив комбінації антибіотиків та гідразонів на ріст лактамазопродукуючих бактерій (Influence of the combinations of antibiotics and hydrazones on the growth of lactamase-producing bacteria).
Доповідач – студ. V курсу біологічного факультету З.Р. Загірова.
Наукові керівники – к.б.н., доц. О.Ю.Зінченко, к.пед.н., доц. Л.Б.Котлярова.
7. Дослідження генетичного поліморфізму бичка кругляка за допомогою молекулярних маркерів (Investigation of genetic polymorphism of round-goby (Neogobius melanostomus) by using molecular markers).
Доповідач – студ. V курсу біологічного факультету В. Чуйко.
Наукові керівники- д.б.н. проф. С.В. Чеботар,викл. Н.Л. Любимова.
8. Ювенальна стійкість пшениці до грибків роду Alternaria (Juvenile wheat resistance to Alternaria genus fungi).
Доповідач –  студент V курсу біологічного факультету А. Захаров.
Наукові керівники- к.б.н. доцент О.Л. Січняк, викл. Н.Л. Любимова.
9. Характеристика санітарно-показових мікроорганізмів відкритих водоймі Татарбунарського району Одеськоі області (Characteristics of sanitary and indicative microorganisms of the open reservoirs of Tatarbunarskii district, Odesa region).
Доповідач –  студентка IV курсу біологічного факультету А. Ткаченко.
Наукові курівники –  к.біол.н, доц. Н.А.Єлинська викл., Н.Л. Любимова.
10. Механізми взаємодії вірусів з клітинами рослин (Mechanisms of interaction of viruses interaction with plant cells).
Доповідач – студентка III курсу біологічного факультету В. Савчук.
Наукові керівники- к.біол.н., доц. О.Ю. Зінченко, викл. Н.Л. Любимова.
11. Біологічно активні метаболіти грибів (Biologically active fungal metabolites).
Доповідач –  студентка IV курсу біологічного факультету Н. Проданець.
Наукові керівники – к.біол.н., доц. Зінченко О.Ю., викл. Н.Л.Любимова.
12. Виявлення віруса гепатиту А в стічних водах міста Одеса (Detection of hepatitis A virus in waste water of Odesa City).
Доповідач –  студентка IV курсу біологічного факультету А. Коломієць.
Наукові керівники –  к.біол.н., доц. Т.В. Гудзенко, викл. Н.Л. Любимова.
13. Антагоністична активність ізольованих штамів бактерій роду Bacillus відносно фітопатогенних бактерій (Antagonistik activity of the isolated Bacillus strains against phytopathogenic bacteria).
Доповідач – студентка II курсу біологічного факультету О. Дубровіна.
Наукові керівники – к.б.н. К.Д. Крилова, викл. Н.Л. Любимова.
14. Механізми  імуної відповіді рослин на вірусні інфекції (Mechanisms of plant immune  response against viral infections).
Доповідач – студ. III  курсу біологічного факультету К. Рябова.
Наукові керівники – к.б.н., доц. О.Ю.Зінченко, к.ф.н. К.Д. Долбіна.
15.  Мікробні технології очистки води від полютантів (Microbial  water  purification technology from pollutants).
Доповідач – студ. III   курсу біологічного факультету О. Ільченко.
Наукові керівники – к.біол.наук, доц. Т.В. Гудзенко, к.ф.н. К.Д. Долбіна.
16. Твердозерність і вміст білка в сортах ярової пшениці (Hardness and protein content of spring bread wheat).
Доповідач – студ. III   курсу біологічного факультету В. Ачкасова.
Наукові керівники – док.б.н., проф. С.В. Чеботарь, к.ф.н. К.Д.  Долбіна.
17. Біологічне різноманіття мікроорганізмів, що беруть участь в окислюванні сірки ( Biological diversity of  sulfur oxidation microorganisms).
Доповідач – студ. III   курсу біологічного факультету О. З. Гургенідзе.
Наукові керівники –  к.б.н., доц. Васильєва Н.Ю.,  к.пед.н., доц. Л.Б.Котлярова.
18. Екологічний туризм в Україні (Ecological tourism in Ukraine).
Доповідач –  студ. V курсу геолого-географічного факультету  А.Льовкіна.
Науковий керівник – к.ф.н. I.O. Гарчева.
19. Вплив важкої промисловості на навколишнє середовище, та основні принципи запобігання проблеми (The influence of the heavy industry on the environment and the basic ideas to prevent the problems).
Доповідач –  студ. V курсу геолого-географічного факультету А.Смаглюк.
Науковий керівник – к.ф.н. I.O. Гарчева.
20. Географічні особливості океанів (Geographical features of the oceans).
Доповідач –  студ. III курсу геолого-географічного факультету О. Ніколіна.
Науковий керівник – к.ф.н. I.O. Гарчева.
21. Головні риси Альпійськіх гір (The main character of the Alps Mountains).
Доповідач – студ. III курсу геолого-географічного факультету В.Тараненко.
Науковий керівник – к.ф.н. I.O. Гарчева.
22. Екологія та екологічні проблеми річок України  (Ecology and ecological problems of Ukrainian rivers).
Доповідач – студ. III курсу геолого-географічного факультету О. Скаленчук. Науковий керівник –  к.ф.н. I.O. Гарчева.
23. Рослинність та дика природа України (Vegetation and wildlife of Ukraine).
Доповідач –  студ. II курсу геолого-географічного факультету Е.Осетрова.
Науковий керівник – к.ф.н. I.O. Гарчева.
24. Проблема забруднення атмосфери (The problem of atmospheric pollution).
Доповідач –  студ. 1 курсу геолого-географічного факультету Л. Панкевіч
Науковий керівник – викл. О.Ю.Сидорук.
25. Навколишнє середовище як скарбниця ресурсів (Theenvironment as a storehouse of resources).
Доповідач – студ. 1 курсу геолого-географічного факультету А. Константінов.
Науковий керівник – викл. О.Ю.Сидорук.
26. Розвиток такої галузі туризму як екотуризм (Development of such branch in tourism as “Ecotourism”).
Доповідач –  студ. 2 курсу геолого-географічного факультету К. Мінчева.
Науковий керівник – викл. О.Ю.Сидорук.
27. Новий підхід щодо збереження енергії вітру (The new approach as to the storing of wind energy).
Доповідач –  студ. 2 курсу геолого-географічного факультету Н. Цімерман.
Науковий керівник – викл. О.Ю.Сидорук.
28. Раціональне використання природних ресурсів (The sustain ableuse of resources).
Доповідач –  студ. 2 курсу геолого-географічного факультету Н. Івасішина.
Науковий керівник – викл. О.Ю.Сидорук.
29. Майбутнє продуктів харчування, які ми споживаємо(The future of our food).
Доповідач –  студ. 3 курсу геолого-географічного факультету Д.Гайдук.
Науковий керівник – викл. О.Ю.Сидорук.
30. Глобальне потепління(Global warming).
Доповідач –  студ. 3 курсу геолого-географічного факультету К. Гавриленко.
Науковий керівник – викл. О.Ю.Сидорук.
31. Проблеми, що пов’язані з швидким зростанням населення (Problems associated with rapider ban growth).
Доповідач –  студ. 3 курсу геолого-географічного факультету Н.Офіленко.
Науковий керівник – викл. О.Ю.Сидорук.
32. Історія органічної хімії (The history of organic chemistry).
Доповідач – студ. ІІ курсу хімічного факультету Джафарова Руслана.
Наукові керівники – д.б.н., проф. Кравченко И.А., викл. А.В. Білоцерковець.
33. Сучасна класифікація органічних з’єднань (The classification of organiс compounds).
Доповідач – студент ІІ курсу хімічного факультету В. Кишлали.
Наукові керівники – д.б.н., проф. Кравченко И.А., викл. А.В. Білоцерковець.
34. Органічна хімія та періодична система (Organic chemistry and the periodic system).
Доповідач – студ. Хімічного факультету  А. Койчева.
Науковий керівник – к. х. н., доц. Щербакова Т.М., викл. А.В. Білоцерковець.
35. Сучасна класифікація органічних компонентів (Modern classification of organic components).
Доповідач – студ. ІІ курс хімічного факультету Д. Ласкорунська.
Наукові керівники – к. х.н., доц. Щербакова Т.М., викл. А.В. Білоцерковець.
36. Органічна хімія та промисловість  (Organic chemistry and industry).
Доповідач – студ. ІІ курсу хімічного факультету Я. Хомицька.
Наукові керівники – к. х.н., доц. Щербакова Т.М., викл. А.В. Білоцерковець.
37. Струкутура вуглеводню та функціональні групи (Hydrocarbon framework and functional groups).
Доповідач – студ. ІІ курсу хімічного факультету А. Нагаєвська.
Наукові керівники – к. х.н., доц. Щербакова Т.М., викл. А.В. Білоцерковець.
38. Основні принципи роботи банкомату (The main principles of ATM work).
Доповідач – студент II курсу ІМЕМ О. Бандура.
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Г.В. Ткаченко.
39. Відмінності у сприйнятті і мисленні (Difference of perception and way of thinking).
Доповідач –  студ. I курсу психологічного факультету Поливяна А.
Наукові керівники – д.психол.н, проф. З.О.Кіреєва, к.п.н., доц. А.О. Кононенко.
40. Мова тіла (The langauge of body).
Доповідач –  студ. I курсу психологічного факультету Л. Гуляєва.
Наукові керівники – д.психол.н, проф. З.О. Кіреєва, к.п.н., доц. А.О.Кононенко.
41. Інтернет залежність (Internet dependence).
Доповідач –  студ. I курсу психологічного факультету М. Альошкіна.
Наукові керівники – д.психол.н, проф. З.О. Кіреєва, к.п.н., доц. А.О.Кононенко.
42. Атрактори (Attractors).
Доповідач –  студ. I курсу факультету “Прикладна математика” В. Іванов.
Наукові керівники – к.ф.-м.н., доц., Г.М. Вартанян, к.п.н., доц. А.О.Кононенко.
43. Методи кодування цифрових сигналів (Data encoding techniques).
Доповідач – студ. I курсу факультету “Прикладна математика” М. Ілларіонова.
Наукові керівники – к.ф.-м.н.,доц., Г.М. Вартанян, к.п.н., доц. А.О.Кононенко.
44. Математика та мистецтво (Mathematics and Art).
Доповідачі – студенти  V курсу ІМЄМ, ф-т прикл. матетатики Р.Романенко, Т.Сервирог.
Науковий керівник – к.філол.н., доц. О.А. Румянцева.
45. Краса математики (Mathematical Beauty).
Доповідач – студент  V курсу ІМЄМ, прикл. матетатики  Н. Амельчик.
Науковий керівник – к.філол.н., доц. О.А. Румянцева.
46. Історія класичної механіки (History of Classical Mechanics).
Доповідачі – студенти  І курсу ІМЄМ, ф-т механіка С. Карташов, Н. Марченко.
Науковий керівник – к.філол.н., доц. О.А. Румянцева.
47. Менеджмент. Історія розвитку (Management. Historical development).
Доповідач – студентка  І курсу ІМЄМ, ФБМ К. Жураковська.
Науковий керівник – к.філол.н., доц. О.А. Румянцева.
48. Менеджмент. Основні функції та роль (Management. Basic functions and roles).
Доповідачі – студенти  І курсу ІМЄМ, ФБМ Н. Дужан, П. Лі.
Науковий керівник – к.філол.н., доц. О.А. Румянцева.
49. Рівні менеджменту в бізнес організаціях (Managerial levels in businesses)
Доповідач – студентка  І курсу ІМЄМ, ФБМ Н.Шеремет.
Науковий керівник – к.філол.н., доц. О.А. Румянцева.
50. Газові закони хімії (The Gasеs Laws in Chemistry).
Доповідач – студентка І курсу хімічного факультету  К. Кишинська.
Наукові керівники –  к.пед.н., доц. Н.О. Костюк, к.хім.н. доц. О.М. Рахлицька.
51. Хімія – дивовижна наука (Chemistry is the Scince of Miracles).
Доповідач – студент ІІ курсу хімічного факультету К.Муравська.
Наукові керівники –к.пед. н., доц. Н.О. Костюк, к. хім.н., доц. А.С. Труба.
52. Як було створено таблицю Д.І. Менделєєва (Mendeleev and his Greatest Discovery).
Доповідач – студент І курсу хімічного факультету О. Марков.
Наукові керівники – ст. викл. І.В. Шип, к.хім.н., доц. А.С. Труба.
53. Водень і визначення об’єму його моля (The Determination of the Volume of a Mole of Hydrogen).
Доповідач – студента ІV курсу хім. факультету В. Коваленко.
Наукові керівники – к. пед. н., доц. Н.О. Костюк, к. хім. н., доц. Т.М.Щербакова.
54. Сульфід міді. Синтез та визначення формули (The Synthesis of a Suphide of Copper and the Determination of its Formula).
Доповідач – студентка ІІ курсу хімічного факультету В. Новот.
Наукові керівники – к.пед.н., доц. Н.О. Костюк, к.хім.н., доц. Т.М. Щербакова.
55. Розвиток хімічного факультету в Одеському Університеті (Famous Chemists of Our Faculty).
Доповідач – студент І курсу хімічного факультету К.Стенына.
Наукові керівники – ст.викл. І.В. Шип, ст. викл. Т.А. Кіосе.
56. Обладнання сучасної лабораторії (Modern Laboratory).
Доповідач – студентка І курсу хімічного факультету К. Калараш.
Наукові керівники – ст.викл. І.В. Шип, к.хім.н., доц. С.В. Курандо.
57. Як викали знання з хімії (Short Outline of the History of Chemistry).
Доповідач – студентка І курсу хімічного факультету І. Тонконог.
Наукові керівники – ст.викл. І.В. Шип, ст. викл. Т.А. Кіосе.
58. Точка кипіння як величина для визначення речовини (The Identification of an Unknown Substance by its Boiling Point).
Доповідач – студентка І курсу хімічного факультету М. Ветрова.
Наукові керівники – ст.викл. І.В. Шип,, к.хім.н., доц. О.М. Гузенко.
59. Термічна провідність (Thermal  Conductivity).
Доповідач – студент І курсу хімічного факультету Р. Громов.
Наукові керівники – ст.викл. І.В. Шип,  к.хім.н., доц. О. М. Гузенко.
60. Нобелевські лауреати з хімії (The Nobel Prize Winner I. I. Mechnikov).
Доповідач – студентка І курсу хімічного факультету О.Гурова.
Наукові керівники – ст. викл. І.В.  Шип, к.хім.н., доц. С.В. Курандо.
61. Історія спроб класифікації елементів (How Chemical Element Were Classified).
Доповідач – студентка І курсу хімічного факультету К. Черненко.
Наукові керівники – ст. викл. І.В. Шип, к.хім.н., доц. А.С. Труба.
62. Сила Коріоліса (Coriolis Effect).
Доповідач – студ.  ІI курсу фізичного факультету Р. Кабаненко.
Наукові керівники – к. пед. наук доц. Л.М. Русакова, к. фіз.-мат наук, доц. Ю.А. Ніцук.
63. Атмосферна електрика. Блискавки (Electricity in the Atmosphere. Lightning).
Доповідач – студ.  ІІ курсу фізичного факультету В. Кумінська.
Наукові керівники – к. пед. наук доц. Л.М. Русакова, к. фіз.-мат наук,
доц. О. К. Копійка.
64. Електрика (Electricity).
Доповідач – студ.  ІІ курсу фізичного факультету Н. Фудулей.
Наукові керівники – к. пед. наук доц. Л.М. Русакова, к. фіз.-мат наук,
доц. О. К. Копійка.
65. Термоелектрика (Thermoelecticity).
Доповідач – студ.  ІІ курсу фізичного факультету М. Омарова.
Наукові керівники – к. пед. наук доц. Л.М. Русакова, к. фіз.-мат наук,
доц. Ю.А. Ніцук.
66. Метаматеріали та плащ-невидимка (Metamaterials and the Cloak of Invisibility).
Доповідач – студ.  ІІ курсу фізичного факультету Ю. Мельник та Г. Підкуйло.
Наукові керівники – к. пед. наук доц. Л.М. Русакова, к. фіз.-мат наук,
доц. Н.В. Маслєєва.
67. Квазари (Quasars).
Доповідач – студ.  ІІ курсу фізичного факультету К. Павлова.
Наукові керівники – к. пед. наук доц. Л.М. Русакова, к. фіз.-мат наук,
доц. В.В. Головко.
68. Антиречовина. Гіпотези існування Антисвіту (Antimatter. Hypotheses of Existence of Antiworld).
Доповідач – студ.  ІІ курсу фізичного факультету І. Теплякова.
Наукові керівники – к. пед. наук доц. Л.М. Русакова, к. фіз.-мат наук,
доц. О.С. Черненко.
69. Гравітація (Gravitation).
Доповідач – студ.  ІІ курсу фізичного факультету К. Щербатюк.
Науковий керівник – к. пед. наук доц. Л.М. Русакова.
70. Головні аспекти біопалива (The Main Aspects of Biofuel).
Доповідач – студ. V курсу фізичного факультету М. Батуріна.
Наукові керівники – к. пед. наук доц. Л.М. Русакова, к. фіз.-мат наук,
доц. Н.В. Маслєєва.
71. Елементарні частки природи (Elementary Particles of Nature).
Доповідач – студ. V курсу фізичного факультету Ю. Стула.
Наукові керівники – к. пед. наук доц. Л.М. Русакова, к. фіз.-мат наук,
доц. В.В. Головко.
72. Сенсорна електроніка в фізичних експериментах (Sensor Electronics in Physical Experiments).
Доповідач – студ. V курсу фізичного факультету Т. Євченко.
Наукові керівники – к. пед. наук доц. Л.М. Русакова, к. фіз.-мат наук,
доц. О.С. Черненко.
73. Використання електромагнітних полів (The Usage of Electromagnetic Fields).
Доповідач – студ. V курсу фізичного факультету М. Польовий.
Наукові керівники – к. пед. наук доц. Л.М. Русакова, к. фіз.-мат наук,
доц. Ю.А. Ніцук.
74. Проблеми вибору та встановлення наукової задачі (The Choice and Statement of a Research Problem).
Доповідач – студент І курсу фізичного факультету П. Доброносов.
Наукові керівники – ст. викл. І.В.  Шип к. фіз.-мат н., доц. О. К. Копійка.
75. Вивчення властивостей плазми   (Plasma properties studies).
Доповідач – студентка І курсу фізичного факультету В. Лунгул.
Наукові керівники – ст. викл. І.В. Шип, к. фіз.-мат н, доц. Ю.А. Ніцук.
76. Використання  властивостей твердих  тіл (Solids bodies properties application).
Доповідач – студент І курсу фізичного факультету А. Рудницька.
Наукові керівники  – ст. викл. І.В.  Шип, к. фіз.-мат н., доц. К.М. Копійка.
77. Властивості   видимого спектру (The Visible Spectrum Propeties).
Доповідач – студентка І курсу фізичного факультету  К. Андрич.
Наукові керівники – ст. викл. І.В. Шип, к.фіз.-мат н., доц. К.М. Копійка.
78. З історії Нобелевської премії з фізики (The Nobel Prise in Physics).
Доповідач – студент І курсу фізичного факультету  Ю. Булига.
Наукові керівники – ст. викл. І.В. Шип, к. фіз.-мат н., доц. О. К. Копійка.
79. Розвиток науки на Україні (The Development of Ukrainian Science).
Доповідач – студент І курсу фізичного факультету К. Черненко.
Наукові керівники – ст. викл. І.В. Шип, к. фіз.-мат н., доц. О. К. Копійка.