Сьогодні Вівторок, 22 Червня 2021 року

Іноземних мов
природничих факультетів

ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Опубликовано: 13 Кві 2015 / Нет комментариев / 1248 переглядів

Всеукраїнська  науково-практична інтернет-конференція 17 квітня 2015

присвячена 150-річчу ОНУ ім. І.І.Мечникова та 55-річчу факультету романо-германської філологіі

«Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних

 моделей викладання іноземної мови за фахом»

Лисак Галина

канд. пед. наук, доцент

Хмельницький національний університет  

Тенденції переходу до інформаційного суспільства і необхідність підготовки конкурентоспроможних фахівців на світовому ринку праці, з одного боку, та виникнення небезпеки втрати кваліфікованих кадрів з іншого, ставить питання якості освіти особливо гостро у наш час. Перед викладачами ВНЗ постає проблема активізації навчально-пізнавальної діяльності студента. Методи активізації навчальної діяльності дають можливість істотно підвищити ефективність навчання, що у свою чергу сприяє кращому засвоєнню знань студентами.

13.04.15

ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ВІДБОРУ ТЕКСТІВ

Опубликовано: 13 Кві 2015 / Нет комментариев / 1598 переглядів

Всеукраїнська  науково– практична інтернет-конференція

17 квітня 2015 присвячена 150-річчу ОНУ ім. І.І. Мечникова та 55-річчу факультету романо-германської філології

«Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних

 моделей викладання іноземної мови за фахом

Коваль А.А.

Одеський національний політехнічний університет

Володіння іноземною мовою є обов’язковою умовою кар’єрного росту фахівця будь-якого профілю, а також умовою його конкурентної спроможності на ринку праці. Професійний ріст  фахівця з теплоенергетики значною мірою залежить від того, як швидко та ефективно він здобуває професійно важливу інформацію як рідною так і іноземною мовами.

13.04.15

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Опубликовано: 13 Кві 2015 / 1 комментарий / 4623 переглядів

Всеукраїнська  науково– практична інтернет-конференція

17 квітня 2015 присвячена 150-річчу ОНУ ім. І.І.Мечникова та 55-річчу факультету романо-германської філологіі

«Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних

 моделей викладання іноземної мови за фахом» 

Жиденко Тамара, Маменко Аліна

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

Якщо в 70-ті та, особливо, в 80-ті роки багато напрямків у методиці навчання іноземних мов ставили за мету навчання вміння спілкуватися іноземною мовою чи іншими словами, то в даний час в якості мети навчання іноземних мов висувається розвиток міжкультурної компетенції у учнів і формування “цілісної культурно-мовної особистості”.

13.04.15

ПРОБЛЕМАТИКА ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Опубликовано: 13 Кві 2015 / Нет комментариев / 2000 переглядів

Всеукраїнська  науково– практична інтернет-конференція

17 квітня 2015 присвячена 150-річчу ОНУ ім. І.І.Мечникова та 55-річчу факультету романо-германської філологіі

«Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних

 моделей викладання іноземної мови за фахом»

Єлагіна Наталія

Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського

Стрімкі зміни, що відбуваються в українському суспільстві, осучаснення освітньої системи, досягнення в галузі теорії та практики навчання іноземних мов ставлять перед освітньою системою України необхідність оновлення змісту та методів застосування інноваційних підходів до викладання іноземної мови за професійним спрямуванням.

13.04.15