Сьогодні П'ятница, 30 Жовтня 2020 року

Іноземних мов
природничих факультетів
ЩОРІЧНА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
Опубліковано: 3 Тра 2019 / Немає коментарів / 222 переглядів

23-24 КВІТНЯ 2019 РОКУ НА БАЗІ КАФЕДРИ ІНОЗЕМНИХ МОВ ПРИРОДНИЧИХ ФАКУЛЬТЕТІВ БУЛА ПРОВЕДЕНА 75 НАУКОВА СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

Під час цієї конференції студенти мали можливість поділитися результатами перших наукових досліджень у своїх сферах, продемонструвати високий рівень володіння іноземними мовами (англійською та німецькою), професійну обізнаність та спроможність викладення теми дослідження іноземною мовою. Доповіді супроводжувалися  використанням мультимедійних засобів (проектор, PPP), наочного матеріалу (постери, mind maps, handouts) та жвавою дискусією.

ФОТО-ЗВІТ КОНФЕРЕНЦІЇ

АНГЛІЙСЬКА СЕКЦІЯ

Підсекція: Біологічний факультет

Кількість доповідей: 30                  Кількість присутніх: 121

Найкращі доповіді:

Виділення та охарактеризування бактерій роду Lactobacillus з губок Чорного моря (Isolation and characterization of bacteria of Lactobacillus genus from the Black Sea sponges).

 Доповідач – студ. ІV курсу біологічного факультету І. Ковтун

Наукові керівники – к.б.н.,  доц. Н.В. Ліманська, к.т.н., с.н.с. Страшнова І.В. к.пед.н., доц. Л.Б. Котлярова

Антиадгезивні властивості секретованих та асоційованих з клітинами білків штамів Lactobacillus plantarum (Antiadhesive properties of secreted and cell surface-associated proteins of Lactobacillus plantarum strains).

 Доповідач – студ. ІV курсу біологічного факультету Н. Патюкова

Наукові керівники – к.б.н.,  доц. Н.В. Ліманська,  к.б.н., доц. М.Б. Галкін, к.пед.н.,доц. Л.Б. Котлярова

Вплив гена Ppd на агрономічні ознаки пшениці (Triticum) (Influence of  Ppd-gene on agronomic signs of wheat (Triticum)).

Доповідач – студ. ІІІ курсу біологічного факультету Д. Безгубенко

Наукові керівники –    д.б.н., с.н.с., С. В. Чеботар, к.пед.н., доц. Л. Б. Котлярова

Evaluation of pleiotropic effects of Rht-B1a/b alleles using the analogue-lines of soft winter wheat Odeska 267 (Оцінка плейотропних ефектів алелів гену короткостебловості Rht-B1a/b з використанням ліній-аналогів пшениці м’якої озимої сорту Одеська 267).

Доповідач – студ. ІV курсу біологічного факультету О. Охрімович

Наукові керівники – д.б.н., проф. С. В. Чебота., ст. викл. Н. Л. Любuмова

Здатність до адгезії  диких штамів  Agrobacterium spp. (Adhesion ability of Agrobacterium spp. wild strains)

Доповідач – студ. ІV курсу біологічного факультету В. Григоренко

Наукові керівники – к.б.н.,  доц. Н.В. Ліманська, ст. викл. Н.Л. Любuмова

Біоросклад нафти ксенобіотиками (Biodegradation of oil by xenobiotic compounds).

Доповідач – студ. ІІІ курсу біологічного факультету І. Пріщенко

Наукові керівники – д.б.н., проф. Т.О. Філіпова, ст. викл. Н. Л. Любuмова

     т                 

Студенти і викладачі біологічного факультета

Підсекція: Геолого-географічний факультет

Кількість доповідей: 10              Кількість присутніх: 16

Найкращі доповіді:

Таємницi найвiдомiших картин (Secrets of the famous paintings).

 Доповідач –  студ. І курсу геолого-географічного факультету Р. Деде.

Науковий керівник – к.ф.н., доц. I. O. Гарчева.

Професія туризм- фахівець у сферi подорожей (Profession tourism-travel specialist).

 Доповідач – студ. І курсу геолого-географічного факультету Я. Бурлака.     

Науковий керівник – к.ф.н., доц. I. O. Гарчева.

Десять найдешевших країн для відвідування (Ten cheapest countries to visit)

Доповідач –  студ. І курсу геолого-географічного факультету

К. Карбовніченко.

Науковий керівник – викл. В. О. Ульянова.

Підсекція: Факультет математики, фізики та інформаційних технологій (спеціальності: «Математика», «Прикладна математика», «Інформаційні мережі та технології», «Комп’ютерна інженерія») та факультет психології та соціальної роботи

Кількість доповідей: 31         Кількість присутніх: 43

Найкращі доповіді:

Введення в капсульні нейронні мережі (Introduction to CapsNet)

Доповідач – студент 1 курсу факультету математики, фізики та інформаційних технологій  А. Якушина.

Наукові керiвники – к.ф.-м.н., доцент, О. В. Савастру, к.філол.н., доцент Ткаченко Г. В.

Якими мовами програмування Ви володієте? (Do You Speak Java?).

Доповідач – студ. ІІ курсу факультету математики, фізики та інформаційних технологій  В. Ларікова

Наукові керiвники – к.ф.-м.н. Є. М. Страхов, д.п.н., проф. А. О. Кононенко

Підсекція: Факультет математики, фізики та інформаційних технологій (спеціальність «Фізика») і факультет хімії та фармації

Кількість доповідей: 12                             Кількість присутніх: 35

Найкращі доповіді:

Нові надходження у виробництві ліків проти раку (Novelties in the cancer drugs industry).

Доповідач –  студ. 1 курсу факультету хімії та фарцації Д.  Крамаренко

Науковий керівник – викл. О. Ю. Сидорук

Високоефективна рідинна хроматографія з діодноматричним детектуванням при контролі залишків хлорамфеніколу та сульфаніламідів в меді (Determination of sulfanilamides and chloramphenicol residues in honey by high-performance liquid chromatography with diode-dimming detection).

Доповідач –  студ. V  курсу факультету хімії та фарцації Т.  Дробат

Науковий керівник – викл. О. Ю. Сидорук

Цікаві хімічні реакціі в організмі людини. (Chemical reactions in human body).

Доповідач –  студ. 1 курсу факультету хімії та фарцації І. Слободяник

Науковий керівник – викл. О.Ю.Сидорук

Підсекція: Факультет міжнародних відношень, політології та соціології

Кількість доповідей: 12                             Кількість присутніх: 17

Найкращі доповіді:

Проблема старіння населення, і до яких наслідків у економіці це призведе (The Problem of population aging and what impact it has on the world economy)

Доповідач – студ. ІІ курсу факультету міжнародних відносин, політології та соціології О. Масюк

Науковий керівник – к.філол.н., доцент Григораш В.С.

Всесвітній ринок інформаційних технологій та їх вплив на економіку

(The World Market of Informational Technologies and their Impact on Economy)

Доповідач – студент  IV курсу факультету міжнародних економічних відносин, політології та соціології Д. Шацька;

Наукові керiвники – к.екон н., доцент, І. А. Ломачинська, к.філол.н., доцент Г. В. Ткаченко.

Інноваційна Європа. Конкуренція за глобальне лідерство в інноваціях (Innovate Europe: Competing for Global Innovation Leadership)

Доповідач – студ. ІІI курсу факультету міжнародних відносин, політології та соціології  Г. Ромаскевич.

Науковий керівник – к.філол.н., доцент Григораш В.С.

                                                                              

НІМЕЦЬКА СЕКЦІЯ

Підсекція: Факультет міжнародних відношень, політології та соціології; біологічний та геолого-географічний факультет

Кількість доповідей: 6                            Кількість присутніх: 14

Найкращі доповіді:

Розвиток бiзнес середовища в Естонії, Латвії та Литві (Entwicklung des Geschäftsumfelds in Estland, Lettland und Litauen).

 Доповідач – студ. ІV курсу факультету міжнародних відносин, політології та соціології А. Кіпер

Наукові керівники к.ек. н., доц. Т. А. Родіонова  ст. виклА. О. Ягремцева

Резистентність тіонових бактерій Чорного моря до дії важких металів (Resistenz von thionischen Bakterien des Schwarzen Meeres zu Auswirkungen von Schwermetallen).

Доповідач – студ. 1  курсу  магістратури біологічного факультету М.  Джура

Науковий керівник – к. філол. н., доц. О. Г. ВасильченкоЗалишити коментар

*

code