Сьогодні Вівторок, 29 Вересня 2020 року

Іноземних мов
природничих факультетів
ВПЛИВ СТРУКТУРНИХ ТА СТИЛІСТИСНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ МОВИ НА ПЕРЕКЛАД НІМЕЦЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ ТЕРМІНІВ
Опубліковано: 13 Кві 2015 / Немає коментарів / 414 переглядів

Всеукраїнська  науково-практична інтернет-конференція 17 квітня 2015

присвячена 150-річчу ОНУ ім. І.І.Мечникова та 55-річчу факультету романо-германської філологіі

 

 

«Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних

 моделей викладання іноземної мови за фахом»

Безымянный

З.В. Чепурна, Г.Л. Лисенко

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

 

ВПЛИВ СТРУКТУРНИХ ТА СТИЛІСТИСНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ МОВИ НА ПЕРЕКЛАД НІМЕЦЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ ТЕРМІНІВ.

 

Мета дослідження полягає у вивченні терміносистеми як каркасного словника мови спеціальностей, у з’ясуванні питань загальної теорії термінології, особливостей утворення таких мовних одиниць як терміни та, що найголовніше для перекладача, особливостей їх перекладу. Об’єктом є структурні та стилістичні особливості німецьких військових термінів у перекладацькому аспекті.

Основною стилістичною особливістю науково-технічного тексту є опис, що характеризується предметністю та об’єктивністю; автор опису в цьому випадку повністю зникає.

Призначення опису – замінити читачу його власне спостереження  чи пояснити йому якийсь процес. Саме тому в технічних описах використовуються такі мовні засоби, які мають найбільшу точність та наочність. В німецькій мові до таких засобів відносяться поширені означення, прийменник als і деякі дієслова, такі як aufweisen, aufprägen, erfolgen, а також пасивні конструкції [Филатов: 22]. В українській мові ці функції виконують такі дієслова як становити, бути, здійснюватися, характеризуватися. Значення прийменника als передається виразом в якості. Поширені означення передаються найчастіше дієприкметниковими зворотами або підрядними реченнями [1, с. 67]. У перекладі треба прагнути зберегти точність та об’єктивність опису. Наявність  у німецьких технічних текстах великої кількості складних технічних термінів, що часто не мають повної відповідності в українській мові, змушує перекладача вдаватися до вживання різних уточнюючих означень  [2, с. 45].  Beim Überlagerungsempfänger wird die Frequenz der aufgenommenen tonmodulierten Hochfrequenzen in der Mischstufe durch Überlagerung einer im Empfänger erzeugten Oszillatorfrequenz verändert. У цьому реченні ї декілька труднощів для перекладу. По-перше, у першій частині речення слова  Frequenz і Hochfrequenz не можна перекладати однаково,  по-друге, ускладнено переклад терміну Überlagerung, по-третє, важко передати точну взаємодію між словами Überlagerung і Oszillatorfrequenz. Значення слів Frequenz – частота; Hochfrequenz – висока частота; Überlagerung – накладення, модуляція; Oszillatorfrequenz – частота гетеродини. Оскільки українською важко уявити частоту частоти  (die Frequenz der Hochfrequenz),то Hochfrequenz слід перекладати  не висока частота, а високочастотне коливання. Наступне Hochfrequenzen wird durch Überlagerung einer Oszillatorfrequenz verändert можна уявити як зміну високої частоти шляхом накладення частоти гетеродину. Накладення однієї частоти на іншу становить процес модуляції чи змішування коливань. Враховуючи все вищезгадане, пропонуємо переклад: У супергетеродинному приймачі частота приймального високочастотного коливання, модульованого звуковою частотою, змінюється в змішувачі шляхом поєднання з частотою гетеродини приймача. При перекладі випущене слово erzeugten, оскільки вираз частота гетеродини приймача вже включає в себе ідею виникнення цієї частоти в приймачі.

У німецькій технічній термінології дуже поширені терміни, які складаються з трьох, п’яти і більше основ Rückstrahlentfernungsmessung, Wellenlaufzeit. В українській мові такі складні терміни майже не зустрічаються. Еквівалентні відповідники у цих випадках можливі лише при доповненні речення різними пояснювальними словами, наприклад: Echorückkehrzeit – час  проходження відбитого імпульсу. Оскільки у складному  слові-терміні можуть сполучатися корені будь-яких частин мови і, відповідно, встановлюватися абсолютно різні відносини між поняттями, то майже неможливо встановити якісь правила перекладу таких складних слів-термінів. Наприклад: Sichbemerkbarmachen – позначення своїх військ, Richtkennlinie – діаграма спрямованості, Rückstrahlentfernungsmessung – зміна відстані, що проходить відбитий промінь. Знаходження потрібного еквіваленту в цих умовах можливе лише  з допомогою описування факту дійсності. При цьому пропонується наступна послідовність дій перекладача:

1.З’ясування області застосування даного складного терміну;

2. З’ясування смислу явища, яке описується, принцип дії технічного пристрою і роль елементу(деталі), що названий даним складним терміном;

3. Порівняння використаної термінології в описі аналогічного явища у мові перекладу;

4. На основі проведеного аналізу виявляється функціональна еквівалентність одиниць двох мов, тобто встановлюється функціональна тотожність цих одиниць, а саме виконання однакових функцій у текстах [3, с.4].

 

Таким чином, виявлені функціонально тотожні елементи стають еквівалентом для перекладу в даній  парі мов. Значення слова завжди визначається мікротекстом, тобто ми приходимо до поняття «первинного смислу». Важливо при цьому зазначити , що вибір потрібного еквівалента (лексичного і граматичного) визначається не лише контекстом, але і певною сполучуваністю слів, яка в свою чергу залежить від мовної традиції. Саме тому перекладач часом обирає в якості еквівалента зовсім не ті значення, які містяться у двомовному словнику

Література

 

1. Берков В.П. Современные германские языки. /В.П. Берков, Учебник для вузов. М. «АСТ», 2001. – 336с.

2. Сойкин И.Е. Борьба с тероризмом Психологические операции: учебная разработка по военному переводу (неметкий язик) И.Е. Сойкин /М.: Военная кафедра МГИМО (У), 2007. – 73с.

3. Морозова М.А. Особенности технического перевода научных текстов авиационной тематики. /М.А. Морозова, Ульяновск: «ФАО», 2005. – 27с.

 Залишити коментар

*

code